Vol 11 (2016)

Spis treści

Osobowe przesłanki skutecznej resocjalizacji PDF PDF (English)
Marek Konopczyński 5-8

Rozprawy

Profesor Gościmierz Geras – wspomnienie i wstęp do zrozumienia zagadnień z obszaru psychologii penitencjarnej PDF PDF (English)
Beata Pastwa-Wojciechowska 9-23
Niedostatki w zasobach środowiska rodzinnego a zaburzenia rozwojowe i problemy adaptacyjne dzieci PDF PDF (English)
Beata Maria Nowak 25-38
Na krawędzi więziennej egzystencji – skazani „cwaniacy” w soczewce podkulturowego spojrzenia PDF PDF (English)
Sławomir Przybyliński 39-50
Koniec zjawiska „mass imprisonment” w USA? (Nie)opłacalność szerokiego stosowania kary więzienia PDF PDF (English)
Kamil Miszewski 51-61
Strategia redukcji szkód w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu PDF PDF (English)
Ewa Dubiel 63-81
Psychopedagogiczne i kryminologiczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży PDF PDF (English)
Iwona Klonowska 83-95

Doniesienia z badań

Nieformalne taksonomie wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich tworzone przez personel w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych Socjologiczna analiza zjawiska PDF PDF (English)
Piotr Chomczyński 97-116
Empatia a doświadczanie i stosowanie agresji wśród młodzieży PDF PDF (English)
Agnieszka Lewicka-Zelent, Sylwia Huczuk 117-132
Zmiany w zakresie zachowań problemowych podopiecznych „Domów dla Dzieci” PDF PDF (English)
Robert Opora 133-144
Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary PDF PDF (English)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 145-162
Różnorodne rozumienie niektórych przestępstw i ich kontekstu: kwantyfikacja technik neutralizacji PDF PDF (English)
Małgorzata J. Zuber, Edward W. Greenberg, Linda M. Williams 163-183
Wypalenie zawodowe sądowych kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i rodzinnych PDF PDF (English)
Bartłomiej Skowroński 185-209
Nierówności społeczne jako wyznacznik różnych oczekiwań rodziców w zakresie zaangażowania w kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) w Nigerii PDF PDF (English)
Olusegun Emmanuel Afolabi 211-231

Recenzje

Robert Opora, Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2015, ss. 234 PDF PDF (English)
Mieczysław Ciosek 233-243
Renata Szczepanik, Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 410 PDF PDF (English)
Małgorzata Michel 237-239
Barbara Adamczyk, Dzieci ulicy w Polsce i na świecie. Definicja, typologia, etiologia, Akademia Ignatianum/Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 479 PDF PDF (English)
Ewa Sowa-Behtane 240-243

Informacje i wydarzenia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji” Gdańsk, 18–19.11.2015 r. PDF PDF (English)
Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz 245-247
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity i prawdy”, Warszawa, 10.03.2016 r. PDF PDF (English)
Violetta Duda 248-250
Sprawozdanie z III Forum Resocjalizacji „Meandry współczesnej resocjalizacji”, Białystok, 23.10.2015 r. PDF PDF (English)
Anna Chańko, Emilia Wołyniec 251-255
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną” Środa Wielkopolska, 25–26.05.2015 r. PDF PDF (English)
Jolanta Spętana 256-258
Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej KNP PAN z dnia 29.01.2016 r. PDF PDF (English)
Aneta Skuza 259-261
Nadanie stopnia doktora habilitowanego PDF PDF (English)
  262-263