Demoralization and Juvenile Delinquency – the Dynamics and Dimensions


Abstract

This paper provides data concerning the dimensions, dynamics and structure of demoralization as well as criminal acts committed by minors over the period 2000–2014 in Poland. The presented results of analyses are the Author’s own elaboration of the data from the Statistics Department of the Ministry of Justice in Warsaw. The statistical data presented herein show the decreasing number of juvenile delinquents from 25,667 to 16,388 juveniles (i.e. by 36.1%) and an increase in demoralization issues from 8,878 to 15,524, i.e. by 74.9% in the years 2000–2014. It can be said that the number of offenses committed in society by juveniles tends to be going down, but this decrease is inadequately low when compared to the reducing number of individuals in this age group. Over the period 2000–2014 the total number of 13–17-year old teenagers decreased by as much as 40%.

Keywords

demoralization; juvenile delinquency; the dynamics and dimensions of crime

Biel K., 2008, Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Błażejewski Z., 1994, Przestępczość nieletnich w środowisku wiejskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Budrewicz I., 2001, Przestępczość nieletnich dziewcząt, [in:] Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Diagnoza – profilaktyka – resocjalizacja, (eds.) Kawula S., Machel H., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Gaberle A., Korcyl-Wolska M., 2002, Commentary to the Act on juvenile delinquency proceedings, Wydawnictwo Arche, Gdańsk.

Greenwald R., 2000, A Trauma-Focused Individual Therapy Approach for Adolescents With Conduct Disorder, „Internalional Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, no. 44 (2).

Klaus W., 2009, Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich, Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warsaw.

Korcyl-Wolska M., 2004, Postępowanie w sprawach nieletnich, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.

Korcyl-Wolska M., 2015a, Postępowanie w sprawach nieletnich, Wolters Kluwer, Warsaw.

Korcyl-Wolska M., 2015b, Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich, Wolters Kluwer, Warsaw.

Łobocki M., 2003, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Marzec-Tarasińska A., 2004, Wsparcie społeczne młodzieży zażywającej środki odurzające, [in:] Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, (eds.) Palak Z., Bartkowicz Z., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Noszczyk-Bernasiewicz M., 2014, Funkcjonowanie szkolne nieletnich przed umieszczeniem w placówce resocjalizacyjnej – komunikat z badań, [in:] Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksje socjopedagogiczne, (eds.) Rzymełka-Frąckiewicz A., Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń.

Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warsaw.

Rajtar T., 2009, Przejawy i nasilenie nieprzystosowania społecznego nastoletnich dziewcząt, [in:] Przestępczość nieletnich, (eds.) Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Rode M., 2009, Charakterystyka wybranych cech psychicznych nieletnich dziewcząt, [in:] Przestępczość nieletnich, (eds.) Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Act of 24 April 1997 on prevention of drug abuse (Journal of Laws 1997 No. 75, item 468).

Act of 29 July 2005 on prevention of drug abuse (Journal of Laws 2005 No. 179, item 1485).

Wilczyńska-Kwiatek A., Bargiel-Matusiewicz K., 2009, Młodzież w obliczu zagrożeń społecznych, [in:] Przestępczość nieletnich, (eds.) Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Woźniakowska-Fajst D., 2010, Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw.

Internet sources

Co to są dopalacze, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Zdrowia, http://dopalaczeinfo.pl/strony/co_to_sa_dopalacze#co-to-sa-dopalacze [access: 15.01. 2016].

21] Dopalacze Mocarz zabijają dzieci: 170 zatrutych w szpitalach, http://www.dziennikzachodni. pl/artykul/3934101,dopalacze-mocarz-zabijaja-dzieci-170-zatrutych-w-szpitalach,id,t.html [access: 15.01.2016].

FAQ – najczęściej zadawane pytania. O dopalaczach, National Bureau for Drug Prevention, Ministry of Health, http://dopalaczeinfo.pl/strony/faq#o-dopalaczach [access: 15.01.2016].

„International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, http://ijo.sagepub.com/ [access: 22.07.2014].

Report on Shelters for Juveniles and Correctional Institutions. Information About the Primary Problems. Ministry of Justice, Department of Supervision of Court Decision Enforcement. Warsaw 2005. Electronic document, http:ms.gov.pl/aktual/raport.rtf [access: 22.02. 2007].

Act of 26 October 1982 on the Proceedings in Iuvenile Cases (consolidated text Journal of Laws of 2004, item 382) http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=TEKSTY_JEDNOLITE [access: 15.01.2016].

Results of Current Studies. Status and Structure of the Population as at: 31 XII 2000 and 31 XII 2014, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx [access: 15.01.2016].

Published : 2016-12-13


Noszczyk-Bernasiewicz, M. (2016). Demoralization and Juvenile Delinquency – the Dynamics and Dimensions. Resocjalizacja Polska, (11), 145-162. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.11.11

Monika Noszczyk-Bernasiewicz 
University of Silesia in Katowice  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.