The Issue of Loneliness and Isolation of Adolescents


Abstract

Alienation in the initial phase of adolescence is common and understandable, given a stage of development. It can be regarded as a phenomenon that is to forge a young man’s identity and to make them gain autonomy. Fromm shows that overcoming alienation is an element that makes the subject more efficient and can enable them to get answers to important existential questions (E. Fromm, 1996). A certain level of loneliness fosters personal maturity and integration. It is important for young people to contact with their friends and peers when they look for answers to their questions. However, they also need some time to
think everything over and to have intellectual reflection in solitude. While charting their own pathway, they learn to satisfy two seemingly conflicting needs: autonomy and intimacy with others. On the one hand, they need to be together and on the other hand, they need to move away from social relations. Erikson states that the period of adolescence requires overcoming
the so-called intimacy versus isolation crisis (E. H. Erikson, 2000). Adolescents who have already found their own identity, start looking for opportunities to join it with the identity of others. Communal behaviour of young people characterised by cordiality, closeness and openness is connected with a positive solution to the intimacy versus isolation crisis, and thus with a willingness to engage in certain relationships and communities. A sense of alienation among adolescents can be explained by development and a normative crisis. However, the natural alienation tendency of adolescents, when they feel detached and have a sense of strangeness to some external or internal reality, should be temporary. The negative consequences of not solving the developmental crisis, together with a deep sense of isolation and lack of adequate social support, are connected with the cognitive and emotional spheres of an adolescent and may lead to psychosocial consequences. If they are intense, they significantly modify the psychosocial development and functioning of an adolescent. The article describes the results of research on the sense of isolation of pupils of the Youth Educational Centres in Mazovia Province.


Keywords

isolation of young people; loneliness; adolescence; developmental crisis; Youth Educational Centres

Antonovsky A., 1984, Sense of Coherence as a Determinant of Heaith, [w:] Behavior Helth: A Handbook of Health Enhancement and Disease Prevention, (red.) Matterazzo J.D. i in., Wiley, New York.

Arnkoff D.B., Glass C.R., 1989, Cognitive Assessment in Social Anxiety and Social Phobia, „Clinical Psychology Review”, 9, 1, s. 61–74.

Asher S.R., Paquette J.A., 2003, Loneliness and Peer Relations in Childhood, „Current Directions in Psychological Science”, 12, s. 75–78.

Buchholz E.S., Catton R., 1999, Adolescents’ Perception of Aloneness and Loneliness, „Adolescence”, 34, s. 203–213.

Brown R., Higgins K., Paulsen K., 2003, Adolescent Alienation: What is and What Can Edukators do About it?, „Intervention in Schooll & Clinic” 39, s. 3–7.

de Jong-Gierveld J., Kamphuis F., 1985, The Develpoment of a Rasch – Type Loneliness Skale, „Applied Psychological and Social Psychology”, 53, s. 119–128.

Dołęga Z., 1999, Poczucie samotności a zachowania agresywne uczniów, „Psychologia Wychowawcza”, 2, s. 146–153.

Erikson E.H., 2000, Dzieciństwo i społeczeństwo, Rebis, Poznań.

Frankl V.E., 1978, Nieuświadomiony Bóg, Instytut Wydawniczy PA, Warszawa.

Fromm E., 1996, Zdrowe społeczeństwo, PIW, Warszawa.

Gajda J., 2006, Trzy aspespekty samotności jako determinanty stylu życia i uczestnictwa w kulturze, [w:] Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, (red.) Domaradzki P., Trybulski W., Toruń.

Jones W.H., 1988, Samotność a zachowania społeczne, „Nowiny Psychologiczne”, 4, s. 38–58

Kmiecik-Baran K., 1988, Poczucie osamotnienia – charakterystyka zjawiska, „Przegląd Psychologiczny”, nr 4, s. 1081–1095.

Kmiecik-Baran K., 1993, Poczucie alienacji. Treść i charakterystyka psychometryczna, „Przegląd Psychologiczny”, nr 4, s. 461–480.

Kmiecik-Baran K., 1995, HIV/AIDS. Alienacja oraz wsparcie i odrzucenie społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Kmiecik-Baran K., 1999, Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Korzeniowski K., 1990, O dwóch podejściach do problematyki alienacji. Próba syntezy, „Przegląd Psychologiczny”, nr 1, s. 121–145.

Larson R., Csikszentmihalyi M., Graef R., 1982, Time Alone in Daily Experience: Loneliness or Renewal?, [w:] Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, research and therapy, (red.) Peplau L.A., Perlman D., Wiley, New York, s. 40–53.

Lipiński S., 2001, Spostrzeganie postaw wychowawczych rodziców i orientacja życiowa a funkcjonowanie społeczne nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

May R., 1995, O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, Rebis, Poznań

Maslov A., 1964, Teoria hierarchii potrzeb, [w:] Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, (red.) Reykowski J., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

McGraw J. G., 1995, Samotność: głód bliskości/sensu, „Zdrowie Psychiczne”, nr 1–2, s. 58–65.

Murphy P.M., Kupshik G.A., 1992, Loneliness, Stres and Well-being: A Helper’s Guide, Routledge, London.

Martin P., Hagberg B., Poon L.W., 1997, Predictors of Loneliness in Centenarians: A Parallel Steady, „Journal of Cross-Cultural Gerontology”, nr 12, s. 203–224.

Osterman K.F., 2000, Students Need for Belonging in the School Community, „Review of Educational Research”, 70, s. 323–367.

Peplau L.A., Perlman D., 1982, Perspectives on loneliness, [w:] Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy, (red.) Peplau L.A., Perlman D., Wiley, New York, s. 1–18.

Piotrowski P., Zajączkowski K., 1999, Poczucie alienacji chłopców z grupy wysokiego ryzyka. Efektywność oddziaływań profilaktycznych, „Psychologia Wychowawcza”, nr 5, s. 428–441.

Płużek Z., 1994, Psychologia pastoralna, Wydawnictwo ITKM, Kraków.

Rotenberg K.J., 1999, Parental Antecedents of Children’s loneliness, [w:] Loneliness in childhood and Adolescence, (red.) Rotenberg K.J., Hymel S., s. 176–200, Cambridge University Press, Cambridge, England.

Rurawski J., 1988, Presja społeczna a samotność, [w:] Samotność a osamotnienie, (red.) Szyszkowska M., Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

Seeman M., 1959, On the Mining of Alienation, „American Sociological Reviev”, 24, s. 783–794.

Seligman M.E., 1975, Helplessness. On Depression, Development, and Death, W.H. Freckman, San Francisco.

Seligman M.E., 1993, Optymizmu można się nauczyć. Jak swoje myślenie i swoje życie, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Sęk H., Cieślak R. (red.), 2004, Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Śliwak J., Zarzycka B., Dziduch A., 2011, Poczucie osamotnienia a typ samoświadomości, „Przegląd Psychologiczny”, nr 54, s. 241–253.

Śliwak J., Zarzycka B., Krakowiak K., 2015, Poczucie osamotnienia a struktura niepokoju u osób przebywających w Domach Spokojnej Starości, [w:] Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna, t. 1, (red.) Brudek P.,
Steuden S., Januszewska I., Gamrowska A., Wydawnictwo KUL, Lublin.

Śliwak J., Reizer U., Partyka J., 2015, Poczucie osamotnienia a przystosowanie społeczne, „Studia Socialia Cracoviensia”, nr 7, nr1(12), s. 61–78.

Szyszkowska M., 2000, Zagubieni w codzienności, Twój Styl, Warszawa.

Szczepański J., 1984, Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa.

Szałański J., Olejnik Z., 1998, Poczucie alienacji u nieletnich przebywających w zakładach resocjalizacyjnych, [w:] Wina – Kara – Nadzieja – Przemiana, Materiały I Krajowego Sympozjum Penitercjarnego, Kalisz 25–27 września 1996 r., (red.) Szałański
J., Zakład Psychologii Resocjalizacyjnej UW, Centralny Zakład Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Służby Więziennej, Łódź– Warszawa–Kalisz.

Tillich P., 1994, Męstwo bycia sobą, Rebis, Poznań.

Tomaszek K., 2007, Korelaty osobowościowe poczucia alienacji u młodzieży, Lublin, Archiwum Kul (nieopublikowana praca magisterska).

Wood L.A, 1986, Loneliness, [w:] The Social Constuction of Emocions, (red.) R. Harré, Blackwell, Oksford.

Woźniak-Krakowiak A., Ortenburger D., 2003, Poczucie alienacji i jej konsekwencje, „Tolerancja”, 10, s. 273–283.

Van Baarsen B., Snijders T.A.B., Smit J.H., Van Duijn M. A., 2001, Lonely but bot Alone; Emotional Isolation and Social Isolation as two Distinct Dimensions of Loneliness in Older People, „Educational And Psychological Measurement”, 61, 1.


Źródła internetowe

[46] SIO, Systemu Informacji Oświatowej, ore.edu.pl [data pobrania: 5.04.2016].

Published : 2017-07-28


Szafrańska, K. (2017). The Issue of Loneliness and Isolation of Adolescents. Resocjalizacja Polska, (13), 193-210. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.13

Karina Szafrańska  karina.szafranska@sonica.com.pl
Pedagogium Warsaw School of Education and Social Sciences 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.