„I am Helpless, I Can Cry in Secret” – a Woman Sentenced to Long-Term About Ailments in Prison


Abstract

The aim of this article is to elaborate upon afflictions and difficult situations amongst women sentenced to long-term in prison. First part of the article is a theoretical foundation. Firstly, the author discussed difficult situations and afflictions experienced by people imprisoned, jointly for both genders. However, perceptible elements of the described collection of complaints as well as their levels of complexity are personal for every condemned person; and their activation is dependent not only on a one’s personality, situation before being incarcerated and type of correctional facility but also on the sentenced person’s gender. Thus undertaken problematic aspects required a separate presentation of issues bound up with incarcerated women experiencing afflictions due to their sentence. Second part of the study is an analysis of author’s research, conducted in the Prison no. 1 in Grudziądz. Article ends with the author’s conclusions, concerning difficulties of women serving long-term sentences in prison.


Keywords

female inmates; long-term; afflictions

Bramska M., 1997, Kobiety pozbawione wolności, „Biuletyn RPO. Materiały. Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa”, Warszawa.

Chojecka J., 2013, Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Cieślak M., 1985, Wstęp do nauki polskiego prawa karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Ciosek M., 2001, Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Ciosek M., Piotrowski J.M., (2016), Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna, [w:] Psychologia penitencjarna, (red.) Ciosek M., Pastwa-Wojciechowska B., PWN, Warszawa.

Clemmer D, 1958, The prison community, Harcourt Brace College Publishers, New York.

Jędrzejak K., 1996, Konflikty z izolacji więziennej, [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, (red.) Hołyst B., Redo S., Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Warszawa–Wiedeń–Kalisz.

Kolarczyk T., Kubiak J.R., Wierzbicki P., 1984, Przestępczość kobiet. Aspekty kryminologiczne i penitencjarne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo „Arche”, Gdańsk.

Machel H., 2007, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski (studium penitencjarno-pedagogiczne), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Marczak M., Mirosław K., 2009, Funkcjonowanie kobiet w warunkach izolacji więziennej, [w:] Skuteczność oddziaływań penitencjarnych w kontekście zjawiska podkultury więziennej oraz instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanych,
(red.) Kuć M., Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.

Muszyńska I., 1976, Odczucie przez skazanego dolegliwości kary pozbawienia wolności, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne”, nr 5.

Pełka-Sługocka D.M., 1969, Terapeutyczne oddziaływanie szkół zawodowych na więźniów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Pilch T., 1995, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Nukowe „Żak”, Warszawa.

Pławski S., 1968, Prawo penitencjarne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Przybyliński S., 2005, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Rubacha K., 2008, Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Rudnik M., 1997, Warunki reedukacji młodocianych skazanych na krótkie kary pozbawienia wolności, „Biuletyn RPO. Materiały. Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa”, Warszawa.

Rudnik M., 1964, Z badań nad problemem dolegliwości kary pozbawienia wolności, PiP, nr 7.

Sarzała D., 2006, Resocjalizacyjny wymiar kary pozbawienia wolności, [w:] Kary długoterminowe. Polityka karna. Wykonywanie. Warunkowe zwolnienie, (red.) Gardocka T., Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.

Sykes G.M., 1958, The Society of Captives: Study of a Maximum Security Prison, Princeton University Press, Princeton.

Tomaszewski T., 1963, Wstęp do psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tomaszewski T., 1984, Ślady i wzorce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Published : 2017-07-28


Chmielewska, J. (2017). „I am Helpless, I Can Cry in Secret” – a Woman Sentenced to Long-Term About Ailments in Prison. Resocjalizacja Polska, (13), 147-160. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.10

Jagoda Chmielewska  jag.chmielewska@gmail.com
University of Warmia and Mazury in Olsztyn 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.