Adapting to isolation in prison


Abstract

Concept review This article is of a review nature. It features a presentation and discussion of concepts (including typologies) of adaptation to isolation in prison, which have appeared in the literature over the years, namely concepts by: Leon Rabinowicz, Vladimir Pirozhkov, Donald Clemmer, Gresham Sykes, Erving Goffman, John Irwin, Stanley Cohen and Laurie Taylor, Roy King and Kenneth Elliot as well as Ben Crewe. The author explains the context in which they were created, presents their advantages and disadvantages, and considers the issue of universality of each of these concepts.


Keywords

adaptation; prisonization; phases of imprisonment; typologies of adaptation

[1] Archer J., 2003, Dziennik więzienny, Prószyński i S-ka, Warszawa.
[2] Behan C., 2013, Book Review: The Prisoner Society: Power, Adaptation and Social Life in an English Prison, „Crime, Media, Culture”, nr 9(2).
[3] Bonta J., Gendreau P., 1995, Reexamining the Cruel and Unusual Punishment of Prison Life, [w:] Long-Term Imprisonment. Policy, Science, and Correctional Practice, (red.) T.J. Flanagan, SAGE Publications, Thousand Oaks, London–New Delhi.
[4] Bukstel L.H., Kilmann P.R., 1980, Psychological effects of imprisonment on confined individuals, „Psychological Bulletin”, nr 88.
[5] Christianson S., 2005, Więzienia świata, Muza S.A., Warszawa.
[6] Ciosek M., 2003, Psychologia sądowa i penitencjarna, wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
[7] Clemmer D., 1940, The prison community, Christopher, Boston.
[8] Cohen S., Taylor L., 1972, Psychological survival, Penguin, Harmondsworth, UK.
[9] Coker J., Martin J.P., 1985, Licensed to live, Basil Blackwell, Oxford.
[10] Crewe B., 2007, Power, Adaptation and Resistance in a Late-Modern Men’s Prison, „British Journal of Criminology”, nr 3.
[11] Crewe B., 2012, The Prisoner Society: Power, Adaptation and Social Life in an English Prison, Oxford University Press, Oxford.
[12] Dettbarn E., 2012, Effects of long-term incarceration: A statistical comparison of two expert assessments of two experts at the beginning and the end of incarceration, „International Journal of Law and Psychiatry”, nr 35/2012.
[13] Foucault M., 1998, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Aletheia, Warszawa.
[14] Goffman E., 1961, Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates, Doubleday, Garden City, NY.
[15] Goffman E., 1987, Charakterystyka instytucji totalnych, Seria „Lektury studenckie” SKN, Warszawa.
[16] Goffman E., 2011, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, GWP, Sopot.
[17] Gordon M., 2005, Regulacyjna funkcja mechanizmów obronnych u sprawców czynów zabronionych, [w:] Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji, (red.) J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
[18] Irwin J., 1970, The felon, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
[19] Irwin J., Cressey D., 1962, Thieves, Convicts and the Inmate Culture, [w:] The Other Side, (red.) H.S. Becker, Free Press, New York.
[20] Kaczyńska E., 1989, Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w królestwie polskim, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
[21] Kamiński M., 2004, Games Prisoners Play. The Tragicomic Worlds of Polish Prison, Princeton University Press, New York.
[22] King R., Elliot K.W., 1977, Albany: The birth of a prison – End of an era?, Routledge & Kegan Paul, London.
[23] Korecki J., Korecki L., 2006, Efektywność kar 25 lat pozbawienia wolności wymierzonych sprawcom zabójstw, [w:] Kary długoterminowe: polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia, (red.) T. Gardocka, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.
[24] Leigey M., Ryder M., 2015, The Pains of Permanent Imprisonment: Examining Perceptions of Confinement Among Older Life Without Parole Inmates, „International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, nr 59(7).
[25] Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Arche, Gdańsk.
[26] McManimon P., 2005, Deprivation, [w:] Encyclopedia of Prisons and Correctional Facilities, Vol. 1, (red.) M. Bosworth, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
[27] Merton R., 1938, Social Structure and Anomie, „American Sociological Review”, nr 3.
[28] Miszewski K., 2016, Zabójcy w więzieniu. Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
[29] Miszewski K., Miałkowska-Kozaryna M., 2020, Dyskusja wokół problemu prizonizacji na kanwie badań własnych, „Resocjalizacja Polska”, nr 19.
[30] Moczydłowski P., 1991, Drugie życie więzienia, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
[31] Mott J., 1985, Adult prisons and prisoners in England and Wales 1970–1982: A review of the findings of social research, HMSO, London.
[32] Olechnicki K., Załęcki P., 1997, Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń.
[33] Pirożkow W.F., 1987, Oddziaływanie izolacji społecznej na psychikę skazanego, [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki, t. 2, (red.) B. Hołyst, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
[34] Rabinowicz L., 1933, Podstawy nauki o więziennictwie, Gebethner i Wolff, Warszawa.
[35] Rasch W., 1981, The effects of indeterminate detention: A study of men sentenced to life imprisonment, „International Journal of Law and Psychiatry”, nr 4.
[36] Rotman E., 1998, The Failure of Reform: United States, 1865–1965, [w:] The Oxford History of the Prison. The Practice of Punishment in Western Society, (red.) N. Morris, D.J. Rothman, Oxford University Press, Oxford.
[37] Sapsford R.J., 1978, Life-sentence prisoners: Psychological changes during sentence, „British Journal of Criminology”, nr 18.
[38] Simon F.H., 1999, Prison Work in the Context of Social Exclusion, unpublished doctoral thesis, Brunel University, London.
[39] Smith C., 1996, The Imprisoned Body: Women, Health and Imprisonment, unpublished doctoral thesis, University of Wales, Bangor.
[40] Sykes G., 1958, The society of captives: A study of a maximum security prison, Princeton University Press, Princeton, NJ.
[41] Szaszkiewicz M., 1997, Tajemnice grypserki, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna, Kraków.
[42] Toch H., 1977, The long-term inmate as a long-term problem, [w:] Long-term imprisonment: An international seminar, (red.) S. Rizkalla, R. Levy, R. Zauberman, University of Montreal, Montreal.
[43] Wala K., 2015, Systemy penitencjarne na przestrzeni XVIII i XIX wieku, „Studia Iuridica Lublinensia”, Vol. XXIV, 4.
[44] Walker N., 1995, The unintended Effects of Long-Term Imprisonment, [w:] Long-Term Imprisonment. Policy, Science, and Correctional Practice, (red.) T.J. Flanagan, SAGE Publications, Thousand Oaks–London–New Delhi.
[45] Welch M., 1995, Prisonization, [w:] The Encyclopedia of American Prisons, (red.) M. McShane, F.P. Williams III, Garland, New York.
[46] Welch M., 1996, Corrections. A critical approach, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York.
[47] Wormith S.J., 1995, The Controversy Over the Effects of Long-Term Incarceration, [w:] Long-Term Imprisonment. Policy, Science, and Correctional Practice, (red.) T.J. Flanagan, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
[48] Zamble E., 1995, Behavior and Adaptation in Long-Term Prison Inmates, [w:] LongTerm Imprisonment. Policy, Science, and Correctional Practice, (red.) T.J. Flanagan, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi

Published : 2020-12-29


Miszewski, K. (2020). Adapting to isolation in prison. Resocjalizacja Polska, (20), 156-177. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.11

Kamil Miszewski  kmiszewski@aps.edu.pl
 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.