Specificity of the organization of free time in prison


Abstract

The article draws attention to the specificity of forms of spending time by prisoners in modern prisons. The authors conducted an analysis of the ways of spending free time in a selected prison facility. In particular, attention was paid to those forms of activity that foster broadly defined personal development and contribute to the fact that a  stay in prison is lost time. Taking into account the opinions of the convicts on the consequences of various forms of spending time, reference was made to their needs related to maintaining relationships within the structure of the self – the world, necessary for the proper psychophysiological functioning of the personality. Key words: prison, lost time, time positively used, forms of activity of convicts, penitentiary reality.


Keywords

prison; lost time; time positively used; forms of activity of convicts; penitentiary reality

[1] Dąbkiewicz K., 2018, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. 4, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
[2] Gaberle A., 2009, Wolność zamiast kar, „Rzeczpospolita”, nr 11.
[3] Jaworska A., 2017, Stymulowanie przemian osobowościowych poprzez aktywizację twórczą w zakładach karnych, „Opieka Wychowanie Terapia”, nr 1–2.
[4] Kalinowski M., 2008, Formy, metody i środki wychowania resocjalizującego, [w:] Resocjalizacja, t. 2, (red.) B. Urban, J.M. Stanik, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
[5] Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
[6] Linde G., 2014, Wideorozmowy, „Forum Penitencjarne”, nr 197.
[7] Łuczak E., 2016, Zatrudnienie skazanych wybranych jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 93.
[8] Pierzchała K., 2018, Rola pracy w resocjalizacji penitencjarnej w kontekście badań własnych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 100, s. 147–180.
[9] Pięta J., 2004, Pedagogika czasu wolnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
[10] Przecławski K., 1993, Czas wolny dzieci i młodzieży, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, (red) W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa.
[11] Strycharska-Gać B., 2002, Propozycje oddziaływań resocjalizacyjnych: muzykoterapia, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 36.
[12] Szecówka A., 2007, Kształcenie resocjalizujące, [w:] Resocjalizacja, t. 1, (red.) B. Urban, J.M. Stanik, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
[13] Szecówka A., 2011, E-learning jako czynnik wspierający edukację osadzonych i ich readaptację społeczną, [w:] Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych, (red.) A. Szerląg, Wydawnictwo Atut, Wrocław.
[14] Sztuka M., 2009, Praca na rzecz niepełnosprawnych elementem oddziaływań penitencjarnych w procesie readaptacji skazanych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
[15] Woźny K., 2018, Znaczenie nadawane karze przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Wołowie, „Resocjalizacja Polska” 16.
Źródła internetowe
[16] Centralny Zarząd Służby Więziennej, 2020a, Program „Praca dla więżniów”, https:// sw.gov.pl/dzial/program-pracy-wiezniow (dostęp: 24.02.2020).
[17] Centralny Zarząd Służby Więziennej, 2020b, Rozpoczęcie roku szkolnego w więzieniu, https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-rozpoczecie-roku-szkolnego-w-wiezieniu (dostęp: 2.03.2020).
[18] Noch J., Młodzież kradnie coraz chętniej. Efekt kryzysu, który dotarł nad Wisłę, czy nowy styl życia?, http://natemat.pl/53563.mlodziez-kradniecoraz-chetniej-efekt-kryzysu-ktory-dotarl-nad-wisle-czy-nowy-styl-zycia (dostęp: 3.03.2020).
[19] Dz.U.2020.0.523 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, https://www.arslege.pl/organizacja-czasu-wolnego/k135/a12571 (dostęp: 3.03.2020).

Published : 2020-12-29


Mydłowska, B., & Pierzchała, K. (2020). Specificity of the organization of free time in prison. Resocjalizacja Polska, (20), 145-158. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.10

Beata Mydłowska  mydlowskab@wp.pl
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie  Poland
Kazimierz Pierzchała 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.