The image of the motherhood among female prisoners and their early socializing experiences of family life


Abstract

The imprisonment of female criminals together with their minor children in the Polish institutionalized penitentiary system, despite its lengthy history, still raises more or less justified doubts as to its resocialization value for the imprisoned women and the socialization consequences for their minor children staying in the prison environment for several years. The environment is not identical from the perspective of both the mothers and their children. It is not burdensome with regards to experiencing these restrictive conditions, due to the efforts which are made. However, these efforts are not always successful for the women in post-penitentiary phase. In this article, the author attempts to show the imprisonment conditions and, in particular, to characterize women staying in them, actively fulfilling their maternal roles towards their children during their stay in prison, and much too often only at that time and in these conditions.


Keywords

prison isolation; motherhood; socialization

[1] Bartosz B., 1999, Współczesne macierzyństwo: szansa czy zagrożenie dla kobiety?, [w:] Oblicza macierzyństwa, (red.) D. Kornas- Biela, Lublin.
[2] Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.
[3] Błasiak A., 2019, Między (nie)obecnością a zaangażowaniem. Rodzicielstwo rekonstruowane w ponowoczesności, Kraków.
[4] Budrowska B., 1997, Macierzyństwo: instytucja totalna?, [w:] Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, (red.) J. Brach-Czaina, Białystok.
[5] Chałasiński J., 1931, Drogi awansu społecznego robotnika. Studium oparte na autobiografiach robotników, Poznań.
[6] Chałasiński J., 1938, Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce, t. 1–4, Warszawa.
[7] Chałasiński J., 1949, Życiorysy górników, Katowice.
[8] Chałasiński J., 1969, Młode pokolenia wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia, Warszawa.
[9] Derbis R. (red.), 2003, Niepokoje i nadzieje współczesnego człowieka. Człowiek w sytuacji przełomu, Częstochowa.
[10] Durka G. (red.), 2010, Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych, Kraków.
[11] Dyczewski L., Wadowski D. (red.), 2009, Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji, Lublin.
[12] Dzwonkowska-Godula K., 2015, Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce, Łódź.
[13] Eitzen D.S., 1974, Social Structure and Social Problems in America, Boston.
[14] Fajfer-Kruczek I., 2016, Psychospołeczne uwarunkowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przebywającego z matką w izolacji penitencjarnej, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, 16(4).
[15] Frączek Z., 2011, Pokoleniowe przemiany społecznej świadomości wartości rodziny, Rzeszów.
[16] Frieske K. (red.), 1987, Socjologia problemów społecznych. Teoria a rzeczywistość, Wrocław.
[17] Frysztacki K., 2009, Socjologia problemów społecznych, Warszawa.
[18] Gawron A., 2016, Macierzyństwo. Współczesna literatura, kultura, etyka, Łódź.
[19] Giddens A., 2001, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa.
[20] Harwas-Napierała B., Bakiera L., 2018, Oblicza współczesnej rodziny. Wybrane aspekty, Poznań.
[21] Hołyst B., 2013–2014, Zagrożenia ładu społecznego, t. 1–2, Warszawa.
[22] Jędrzejko M.Z., 2015, „Zwariowany” świat ponowoczesności, Warszawa–Milanówek.
[23] Karaszewska H., Silecka-Marek E., 2016, Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej, Poznań.

Published : 2020-12-29


Matysiak-Błaszczyk, A. (2020). The image of the motherhood among female prisoners and their early socializing experiences of family life. Resocjalizacja Polska, (20), 249-265. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.16

Agata Matysiak-Błaszczyk 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.