Job satisfaction and a sense of purpose at work among prisoners


Abstract

Work is one of the most important factors of rehabilitation. It instils in prisoners the spirit of prosocial behavior, and is conducive to developing attitudes generally viewed as socially desirable. It is the instrument for achieving re-education as well as preventing recidivism. The high level of sense of work leads to greater satisfaction and involvement of prisoners. It helps one to find him/herself in the labor market after being released from prison. The present research involves 198 hired convicts from Lublin Remand Centre and it has been carried out by applying M. Steger’s WAMI questionnaire, A. Zalewska’s Satisfaction With Job Scale and the authors’ survey. This research gives an answer to the question: is there a correlation between job satisfaction and the sense of purpose of work, and are the respondents planning to find a job after their sentence? Prisoners with a higher degree of personal sense of work are more likely to: feel greater satisfaction from their work, act for the benefit of the general public, make more realistic plans involving their release, and better prepared for finding themselves on the labor market after expiration of a sentence. Job satisfaction among working prisoners depends on payment. The high degree of prisoners sense of purpose of work and satisfaction with it are significant factors of the involvement in the reintegration process.


Keywords

prisoner’s work; sense of work; job satisfaction

[1] Abderhalden F.P., Baker T., Gordon J.A., 2019, The Impact of Individual and Organizational Factors on Correctional Officers’ Job Satisfaction, „Corrections”.
[2] Aziri B., 2011, Job satisfaction – a literature review, „Management Research and Practice”, Vol. 3, nr 4.
[3] Bańka A., 2000, Psychologia organizacji, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, (red.) J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
[4] Borowska-Pietrzak A., 2014, Dezagregacja czynników w modelu poczucia satysfakcji zawodowej, „Nauki o Zarządzaniu”, nr 1.
[5] Burke R.J., Koyuncu M., Wolpin J., 2012, Work Experiences, Satisfactions and Psychological Well-being among Women Managers and Professionals in Turkey, „Europe’s Journal of Psychology”, Vol. 8, nr 1.
[6] Cieciuch J., 2013, Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza, „Psychologia Społeczna”, nr 1.
[7] Currall S.C., Towler A., Judge T.A., Kohn L., 2005, Pay Satisfaction and Organizational Outcomes‘, „Personnel Psychology”, Vol. 58, nr 3.
[8] Czerw A., 2017, Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[9] Fredrickson B.L., 2001, The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and- build theory of positive emotions, „American Psychologist”, Vol. 56,
nr 3.
[10] Gros U., 2003, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[11] Hackman J.R., Oldham G.R., 1980, Work redesign, Reading, MA, Addison-Wesley.
[12] Jaki P., 2017, Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym. Zagadnienia wybrane, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 95.
[13] Januszek H., Sikora J., 1998, Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
[14] Judge T.A., Thoresen C.J., Bono J.E., Patton G.K., 2001, The Job Satisfaction – Job Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review, „Psychological Bulletin”, Vol. 127, nr 3.
[15] Kaczkowska-Serafińska M., 2011, Dlaczego przedsiębiorcy powinni dbać o satysfakcję z pracy swoich pracowników? Satysfakcja z pracy, cz. 1, „Postera”, nr 10.
[16] Kasprzak E., Michalak M., Minda M., 2017, Kwestionariusz kształtowania pracy -KKPracy. Polska adaptacja narzędzia, „Psychologia Społeczna”, nr 43.
[17] Kozłowska A., 2009, Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych w aspekcie ich aktywizacji zawodowej, [w:] Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych,
(red.) F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
[18] Lenart-Kłoś K., 2013, Praca skazanych szansą na ich resocjalizację?, [w:] Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z socjologii gospodarki, (red.) S. Fel,
Wydawnictwo KUL, Lublin.
[19] Łaguna M., 2012, Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania szkoleń: Doniesienie z badań, „Psychologia Jakości Życia”, t. 11, nr 2.
[20] Mazur E., 2019, Resocjalizacja przez pracę w percepcji osób odbywających karę pozbawienia wolności, [w:] Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa, (red.) A. Nawój-
-Śleszyński, A. Leszczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
[21] Mazur M., 2013, Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, „Nauki Społeczne”, nr 2.
[22] Miąsek P., Żak-Łykus A., Skałacka K., Nawrat-Moorman M., 2015, Różnice międzypłciowe w satysfakcji z pracy i jakości życia wśród przedstawicieli kadry zarządzającej,
„Czasopismo Psychologiczne”, nr 2.
[23] Nowak B.M., 2019a, Praca szansą skazanych na pomyślną reintegrację społeczną. Postawy pracodawców wobec ekswięźniów poszukujących zatrudnienia – komunikat z badań. „Probacja”, nr 1.
[4] Borowska-Pietrzak A., 2014, Dezagregacja czynników w modelu poczucia satysfakcji zawodowej, „Nauki o Zarządzaniu”, nr 1.
[5] Burke R.J., Koyuncu M., Wolpin J., 2012, Work Experiences, Satisfactions and Psychological Well-being among Women Managers and Professionals in Turkey, „Europe’s
Journal of Psychology”, Vol. 8, nr 1.
[6] Cieciuch J., 2013, Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza, „Psychologia Społeczna”, nr 1.
[7] Currall S.C., Towler A., Judge T.A., Kohn L., 2005, Pay Satisfaction and Organizational Outcomes‘, „Personnel Psychology”, Vol. 58, nr 3.
[8] Czerw A., 2017, Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[9] Fredrickson B.L., 2001, The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and- build theory of positive emotions, „American Psychologist”, Vol. 56, nr 3.
[10] Gros U., 2003, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[11] Hackman J.R., Oldham G.R., 1980, Work redesign, Reading, MA, Addison-Wesley.
[12] Jaki P., 2017, Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym. Zagadnienia wybrane, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 95.
[13] Januszek H., Sikora J., 1998, Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
[14] Judge T.A., Thoresen C.J., Bono J.E., Patton G.K., 2001, The Job Satisfaction – Job Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review, „Psychological Bulletin”, Vol. 127, nr 3.
[15] Kaczkowska-Serafińska M., 2011, Dlaczego przedsiębiorcy powinni dbać o satysfakcję z pracy swoich pracowników? Satysfakcja z pracy, cz. 1, „Postera”, nr 10.
[16] Kasprzak E., Michalak M., Minda M., 2017, Kwestionariusz kształtowania pracy -KKPracy. Polska adaptacja narzędzia, „Psychologia Społeczna”, nr 43.
[17] Kozłowska A., 2009, Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych w aspekcie ich aktywizacji zawodowej, [w:] Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych,
(red.) F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
[18] Lenart-Kłoś K., 2013, Praca skazanych szansą na ich resocjalizację?, [w:] Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z socjologii gospodarki, (red.) S. Fel,
Wydawnictwo KUL, Lublin.
[19] Łaguna M., 2012, Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania szkoleń: Doniesienie z badań, „Psychologia Jakości Życia”, t. 11, nr 2.
[20] Mazur E., 2019, Resocjalizacja przez pracę w percepcji osób odbywających karę pozbawienia wolności, [w:] Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa, (red.) A. Nawój-
-Śleszyński, A. Leszczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
[21] Mazur M., 2013, Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, „Nauki Społeczne”, nr 2.
[22] Miąsek P., Żak-Łykus A., Skałacka K., Nawrat-Moorman M., 2015, Różnice międzypłciowe w satysfakcji z pracy i jakości życia wśród przedstawicieli kadry zarządzającej,
„Czasopismo Psychologiczne”, nr 2.
[23] Nowak B.M., 2019a, Praca szansą skazanych na pomyślną reintegrację społeczną. Postawy pracodawców wobec ekswięźniów poszukujących zatrudnienia – komunikat z badań. „Probacja”, nr 1.

Published : 2020-12-29


Lenart-Kłoś, K., & Nowicka, J. (2020). Job satisfaction and a sense of purpose at work among prisoners. Resocjalizacja Polska, (20), 231-247. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.15

Katarzyna Lenart-Kłoś 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Justyna Nowicka 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0



Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.