Resources as a predictor of stigma in people with mental illness using community-based support system


Abstract

Purpose: The aim of the study was to compare the level of resources (self-esteem, selfefficacy, basic hope), stigma and discrimination among people using one of two communitybased
support system (Community Self-Help Center and Occupational Therapy Workshops). Methods: In total 97 subjects with mental illness in in the Mazowieckie Province (52 from
Community Self-Help Center and 45 from Occupational Therapy Workshops) were examined with the use of the Rosenberg Self-Esteem Scale (SES), Generalized Self-Efficacy Scale (GSES),
Basic Hope Inventory-12 (BHI-12) and Consumer Experiences of Stigma Questionnaire (CESQ). Results: Results shows no differences in the level of resources (self-esteem, selfefficacy,
basic hope) between the study groups. Whereas for the entire study group the predictor of the stigma was the level of self-esteem – the lower the self-esteem people using
community-based support systems had, the more stigma they felt. Conclusions: Self-esteem can be crucial for coping with difficult social situations, such as stigmatization, which affects the entire recovery.


Keywords

schizophrenia; resources; stigma; community-based support system

[1] Babicki M., Kotowicz K., Piotrowski P., Stramecki F., Kobyłko A., Rymaszewska J., 2018, Obszary stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorujących psychicznie wśród respondentów
internetowych w Polsce, „Psychiatria Polska”, 52(1), s. 93–102.
[2] Banaszczyk M., 2018, Pedagogika wobec schizofrenii, „Kultura i Wychowanie”, 2, s. 70–86.
[3] Bronowski P., 2018, Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
[4] Bronowski P., Bednarzak J., 2018, Grupa Wsparcia TROP – pięć lat doświadczeń, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 23(1), s. 35–44.
[5] Bronowski P., Chotkowska K., Rowicka M., 2017, Patient’s Clubs – underestimated support programmes, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 26(4), s. 221–235.
[6] Bronowski P., Sawicka M., Kluczyńska S., 2009, Charakterystyka populacji objętej środowiskowym systemem rehabilitacji i wsparcia społecznego, „Psychiatria Polska”,
43(4), s. 421–434.
[7] Chamodraka M., 2008, Hope Development in Psychotherapy: A Grounded Theory Analysis of Client Experiences, McGill University, Montreal.
[8] Chrostek A., Grygiel P., Anczewska M., Wciórka J., Świtaj P., 2016, The intensity and correlates of the feelings of loneliness in people with psychosis, „Comprehensive
Psychiatry”, 70, s. 190–199.
[9] Corrigan P.W., Larson J.E., Rüsch N., 2009, Self-stigma and the „why try” effect: impact on life goals and evidence-based practices, „World Psychiatry”, 8(2), s. 75–81.
[10] Corrigan P.W., Watson A.C., Barr L., 2006, The Self–Stigma of Mental Illness: Implications for Self–Esteem and Self–Efficacy, „Journal of Social and Clinical Psychology”,
25(8), s. 875–884.
[11] Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., 2008, Samoocena i jej pomiar: Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych,
Warszawa.
[12] Fannon D., Hayward P., Thompson N., Green N., Surguladze S., Wykes T., 2009, The self or the voice? Relative contributions of self-esteem and voice appraisal in persistent
auditory hallucinations, „Schizophrenia Research”, 112(1-3), s. 174–180.
[13] Gawęda Ł., Holas P., Kokoszka A., 2012, Dysfunkcjonalne przekonania metapoznawcze oraz lęk, depresja i samoocena u osób zdrowych psychicznie mających doświadczenia
podobne do omamów, „Psychiatria Polska”, 46(6), s. 933–949.
[14] Hintze B., 2015, Poradnictwo psychologiczne dla osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i dla ich rodzin, [w:] Poradnictwo psychologiczne, (red.) C. Czabała,
S. Kluczyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
[15] Juczyński Z., 2000, Poczucie własnej skuteczności – teoria i pomiar, „Folia Psychologica”, 4, s. 11–24.
[16] Juczyński Z., 2009, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
[17] Landeen J., Seeman M., Goering P., Streiner D., 2007, Schizophrenia: Effect of perceived stigma on two dimensions of recovery, „Clinical Schizophrenia & Related Psychoses”,
1(1), s. 64–68.
[18] Langer Á.I., Schmidt C., Mayol R. et al., 2017, The effect of a mindfulness-based intervention in cognitive functions and psychological well-being applied as an early
intervention in schizophrenia and high-risk mental state in a Chilean sample: study protocol for a randomized controlled trial, „Trials”, 18.
[19] Lencucha R., Kinsella E. A., Sumsion T., 2008, The formation and maintenance of social relationships among individuals living with schizophrenia, „American Journal
of Psychiatric Rehabilitation”, 11(4), s. 330–355.
[20] Liberadzka A., Szuba M., Cechnicki A., Kaszyński H., Bielańska A., 2011, Through education to social inclusion: The anti-stigma program implemented by community
psychiatry workers and users in Krakow, „Psychiatrische Praxis”, 38.
[21] Libman-Sokołowska M., Nasierowski T., 2013, Rola nadziei w zmaganiach ze schizofrenią, „Psychiatria Polska”, 47(5), s. 933–946.
[22] Lien Y.J., Chang H.A., Kao Y.C., et al., 2018, Insight, self-stigma and psychosocial outcomes in Schizophrenia: a structural equation modelling approach, „Epidemiology
and Psychiatric Sciences”, 27, s. 176–185.
[23] Lloyd H., Lloyd J., Fitzpatrick R., Peters M., 2017, The role of life context and self-defined well-being in the outcomes that matter to people with a diagnosis of schizophrenia, „Health Expect”, 20, s. 1061–1072.
[24] Markiewicz A., Hintze B., 2016, Piętno a wsparcie społeczne – podobieństwa i różnice w grupach kobiet chorujących przewlekle, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 25(3),
s. 147–158.
[25] Matyjas B., Grzyb A., 2013, Formy aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (na przykładzie środowiskowego domu samopomocy),
„Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, 3(4), s. 345–352.
[26] Noh C., Choe K., Yang B., 2008, Hope from the perspective of people with schizophrenia (Korea), „Archives of Psychiatric Nursing”, 22(2), s. 69–77.
[27] Omeni E., Barnes M., MacDonald D., Crawford M., Rose D., 2014, Service user involvement: Impact and participation: A survey of service user and staff perspectives,
„BMC Health Services Research”, 14.
[28] Pasmatzi E., Koulierakis G., Giaglis G., 2016, Self-stigma, self-esteem and self-efficacy of mentally ill, „Psychiatriki”, 27, s. 243–252.
[29] Piechowicz-Witoń D., 2013, Trener pracy jako skuteczna metoda aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, [w:] Pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne aspekty
niepełnosprawności, (red.) R. Czepczarz, W. Duczmal, S. Śliwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole.
[30] Pietras-Mrozicka M., 2016, Posiadane zasoby osobiste (optymizm i poczucie własnej skuteczności) a ocena jakości życia. Analiza współzależności, „Acta Universitatis Lodziensis.
Folia Sociologica”, 57, s. 19–38.
[31] Podgórska-Jachnik D., Pietras T., 2014, Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
[32] Podogrodzka-Niell M., Tyszkowska M., 2014, Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych – czynniki związane z funkcjonowaniem społecznym, „Psychiatria
Polska, 48(6), s. 1201–1211.
[33] Potempa K., Krupka-Matuszczyk I., 2014, Prozdrowotna rola optymizmu u osób z zaburzeniami psychicznymi, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, 14(4), s. 259–276.
[34] Pratt S.I., Mueser K.T., Smith T.E., Lu W., 2005, Self-efficacy and psychosocial functioning in schizophrenia: A mediational analysis, „Schizophrenia Research”, 78, s. 187–197.
[35] Puchalska L., Tartas M., Wichowicz H., Wasilewko I., 2013, Strategie radzenia sobie opiekunów osób chorych na depresję, „Annales Academiae Medicae Gedanensis”, 43,
s. 65–76.
[36] Quinn D.M., Williams M.K., Weisz B.M., 2015, From discrimination to internalized mental illness stigma: The mediating roles of anticipated discrimination and anticipated stigma, „Psychiatric Rehabilitation Journal”, 38(2), s. 103–108.
[37] Rozya P., Sawicka M., Żochowska A., Bronowski P., 2019, Mocne strony osób chorych na schizofrenię i osób zdrowych – podobieństwa i różnice, „Psychiatria Polska”, 53(1),
s. 93–104.
[38] Sawicka M., Żochowska A., 2018, Positive Interventions in the Therapy of Schizophrenia Patients, „Current Problems of Psychiatry”, 19(4), s. 239–247.
[39] Sikorska A., 2013, Wielowymiarowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, [w:] Pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności,
(red.) R. Czepczarz, W. Duczmal, S. Śliwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole.
[40] Szczupał B., 2015, Aktywizacja społeczno-zawodowa i zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi – wybrane uwarunkowania i rozwiązania praktyczne, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia”, 28(1),
s. 179–193.
[41] Świtaj P., 2008, Doświadczenie piętna społecznego i dyskryminacji u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
[42] Świtaj P., Grygiel P., Anczewska M., Wciórka J., 2014, Loneliness mediates the relationship between internalised stigma and depression among patients with psychotic
disorders, “International Journal of Social Psychiatry”, 60(8), s. 733–740.
[43] Świtaj P., Wciórka J., Grygiel P., Smolarska-Świtaj J., Anczewska M., Chrostek A., 2010, Częstość doświadczeń stygmatyzacji u chorych na schizofrenię w porównaniu do pacjentów z innymi problemami zdrowotnymi, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 19(4), s. 269–274.
[44] Trzebiński J., Zięba M., 2003, Kwestionariusz Nadziei Podstawowej – BHI-12. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
[45] Villagonzalo K.A., Leitan N., Farhall J., Foley F., McLeod B., Thomas N., 2018, Development and validation of a scale for self-efficacy for personal recovery in persisting
mental illness, „Psychiatry Research”, 269, s. 354–360.
[46] Watson A.C., Corrigan P.W., Larson J.E., Sells M., 2007, Self-Stigma in People With Mental Illness, „Schizophrenia Bulletin”, 33(6), s. 1312–1318.
[47] Watson D., Suls J., Haig J., 2002, Global self-esteem in relation to structural models of personality and affectivity, „Journal of Personality and Social Psychology”, 83,
s. 185–197.
[48] Waynor W.R., Gao N., Dolce J.N., 2012a, The paradoxical relationship between hope and the educational level of people in recovery, „American Journal of Psychiatric Rehabilitation”, 15(3), s. 299–311.
[49] Waynor W.R., Gao N., Dolce J.N., Haytas L.A., Reilly A., 2012b, The relationship between hope and symptoms, „Psychiatric Rehabilitation Journal”, 35(4), s. 345–348.
[50] Witusik A., Leszto S., Podgórska-Jachnik D., Pietras T., 2015, Schizofrenia w kontekście nauk społecznych: osoba chora na schizofrenię w obszarze zainteresowań pedagogiki
specjalnej, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.
[51] World Health Organization, 2001, Mental Health Report 2001. Mental health: new understanding, new hope, World Health Organization, Genewa.
[52] Załuska M., Paszko J., 2002, Znaczenie środowiskowych placówek rehabilitacji i oparcia społecznego dla ograniczenia hospitalizacji psychiatrycznych, „Psychiatria Polska”, 36(6), s. 953–966.

Published : 2020-11-01


Frączek, K., & Hintze, B. (2020). Resources as a predictor of stigma in people with mental illness using community-based support system. Resocjalizacja Polska, (19), 229-243. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.14

Katarzyna Frączek 
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  Poland
Beata Hintze 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.