Crisis of democracy and education reforms in Poland after 30 years of political transformation


Abstract

In this article I make a critical analysis of educational policy in Poland during the 30 years of the political transformation. In the transition period in Poland from 1989 till 2019
education did not become a source of ongoing changes in the country. A further formations of power, selected through elections, instead of decentralizing school system, allegedly led
to the creation of new models of school in a corset of centralism. To make matters worse, the prime ministers of the following governments from different political parties, taking into account their own or party interests, employed the ministry of national education (or their decision-making power apparatus), who had disturbed communicational relationships with the public. In this article I explain the reasons for betrayal of elites in the context of fundamental assumptions of the „Solidarity” movement in the years of 1980-1989. As a result Polish society abandoned the deliberative and participatory democracy. I look at how education as a science and practice of education fit into democratization of the Polish state and society. The key meaning for me has the perception of education as a common good, as environments and entities, institutions or management practices which participate in the democratic society.


Keywords

educational reforms; educational policy; critical pedagogy; school; democracy; contradiction; educational perpetrators

[1] Cialdini R., 1996, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk.
[2] Grzywa A., 1997, Manipulacja. Mechanizmy psychologiczne, Wyd. Graf, Kraśnik.
[3] Joule R.V., Beauvois J.L., 2006, Gra w manipulacje. Wywieranie wpływu dla uczciwych, GWP, Gdańsk.
[4] Kwaśnica R., 1987, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, IKN, Wrocław.
[5] Kwieciński Z., 1987, Wspólnota złudzeń reformatorów oświaty i ich ekspertów [preprint referatu z konferencji naukowej „Badania oświatowe a polityka oświatowa”], PTP-IRWIR, Warszawa.
[6] Nowakowska-Siuta R., Śliwerski B., 2015, Racjonalność kształcenia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[7] Popow M., 2010, Między kolonizacją a dekolonizacją – Zadania szkoły po transformacji ustrojowej w świetle założeń pedagogiki postkolonialnej, [w:] Nauczyciel w krajach
postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji. Studium teoretyczno-empiryczne, red. A. Wróbel, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
[8] Szahaj A., 2014, Kapitalizm drobnego druku, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
[9] Szumańska E., 1989, Ale uważajmy, „Tygodnik Powszechny”, 45.
[10] Śliwerski A., 2010, Uwarunkowania zachowań manipulacyjnych nauczycieli. Analiza statystyczna, [w:] Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji.
Studium teoretyczno-empiryczne, red. A. Wróbel, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
[11] Śliwerski B., 2013, Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[12] Śliwerski B., 2016, Krytycznie o metodologicznych przesłankach udziału naukowców w Międzynarodowym Programie PISA/OECD, „Studia Edukacyjne”, 38, 21–42.
[13] Wnuk-Lipiński E., 1996, Demokratyczna rekonstrukcja z socjologii radykalnej zmiany społecznej, PWN, Warszawa.
[14] Wróbel A., 2006, Wychowanie a manipulacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[15] Wróbel A. (red.), 2010, Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Published : 2020-11-01


Śliwerski, B. (2020). Crisis of democracy and education reforms in Poland after 30 years of political transformation. Resocjalizacja Polska, (19), 179-194. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.11

Bogusław Śliwerski 
Uniwersytet Łódzki  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.