The systemic position of the State Commission for the Explanation of Actions Against Sexual Liberty and Decency of Minors Under 15 Years of Age


Abstract

At present, a socially significant problem resounding in the space of public discussion is the lack of a proper response of state organs and various social institutions in the past, on the phenomenon of sexual exploitation of children less than 15 years old. In many cases it led to the expiration for these crimes and the inability to punish the perpetrators and thus a sense of profound injustice among the victims of these acts. A similar situation concerned the failure to notify law enforcement authorities of such crimes despite having reliable information. The legal answer is the establishment of a new administrative body: the State Commission for the Explanation of Actions Against Sexual Liberty and Decency of Minors Under 15 Years of Age. The subject of the analysis is to indicate the political position of the Commission through the prism of other institutions operating in the Polish legal system, such as the Ombudsman (RPO) or the Children’s Ombudsman (RPD). The subject of the analysis is in the indication of the competence of the Commission and the status of members allows to identify possible threats that occur in the process of operation and implementation of assigned tasks. There is no similar analysis in the literature so far, because the emphasis on scientific discussion has been placed on the criminal-law guarantees of a person who can be entered in the Register of Sexual Offenders. The comparative method is being considered. They analyze systemic solutions in relation to the operation and method of organization, other bodies, broadly understood state administration, and focus on mechanisms that guarantee the effective work of the Commission.


Keywords

State Commission for the Explanation of Actions Against Sexual Liberty and Decency of Minors Under 15 Years of Age; pedophilia; Register of Sexual Offenders; administration authority

[1] http://www.hfhr.pl/opinia-hfpc-do-projektu-ustawy-o-panstwowej-komisji-ds-wyjasniania-przypadkow-czynnosci-skierowanych-przeciwko-wolnosci-seksualnej-i-obyczajnosci-wobec-maloletniego-ponizej-lat-15/ (dostęp: 25.06.2020).
[2] http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=8265364F69CCE-647C1258450004FF858 (dostęp: 25.06.2020).
[3] http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=3663 (dostęp: 25.06.2020).
[4] http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3663 (dostęp: 25.06.2020).
[5] https://oko.press/scheuring-wielgus-komisja-pedofilia-w-kosciele/ (dostęp: 25.06.2020).
[6] https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25978279,rok-po-zapowiedzi-sejm-zajmuje--sie-komisja-ds-pedofilii-to.html (dostęp: 25.06.2020).
[7] https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/prezydent-mam-nadzieje-ze-komisja-ds-pedofilii-podejmie-prace-jak-najszybciej,77311.html (dostęp: 25.06.2020).
[8] Ocena Skutków Regulacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322915/katalog/12613045#12613045 (dostęp: 25.06.2020).

Akty prawne
[9] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
[10] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, z późn. zm.).
[11] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
[12] Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2019 poz. 152 ze zm.).
[13] Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 537).
[14] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950).
[15] Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 141).
[16] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
[17] Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.).
[18] Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 537).
[19] Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152).
[20] Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 152).
[21] Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2267).
[22] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Dz. U. poz. 1820).
[23] Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086).

Published : 2020-11-01


Klimaszewski, M. (2020). The systemic position of the State Commission for the Explanation of Actions Against Sexual Liberty and Decency of Minors Under 15 Years of Age. Resocjalizacja Polska, (19), 145-164. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.09

Michał Klimaszewski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.