Chańko – Kraszewska, Anna, Uniwersytet w Białymstoku, Poland