Autor - szczegóły

Chańko – Kraszewska, Anna, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

  • Nr 15 (2018) - Doniesienia z badań
    Rodzina w percepcji i ocenie osób odbywających karę pozbawienia wolności
    Abstrakt  PDF