Nr 14 (2017)

Spis treści

Mechanizmy destygmatyzacji społecznej PDF PDF (English)
Marek Konopczyński 7-9

Rozprawy

Wykluczenie społeczne – słowo jako symbol określające naturę człowieczeństwa PDF PDF (English)
Andrzej Bałandynowicz 11-27
Religia i konwersja jako potencjał w resocjalizacji PDF PDF (English)
Maciej Bernasiewicz 29-39
Badania osobopoznawcze w penitencjarystyce PDF PDF (English)
Robert Poklek 41-57
Wartość grup samopomocowych w wychodzeniu z uzależnienia i trwaniu w trzeźwości osób karanych – propozycje uspołecznienia PDF PDF (English)
Anna Kieszkowska 59-72
Teoria samokontroli/biegu życia autorstwa T.C. Pratta – propozycja rozwinięcia ewolucyjnego PDF PDF (English)
Stefan Florek, Przemysław Piotrowski 73-83
Przestępczość kobiet w wybranych teoriach kryminologicznych – konteksty płci kulturowej PDF PDF (English)
Wojciech Andraszczyk 85-92

Doniesienia z badań

Wybrane psychospołeczne zasoby i deficyty osób odbywających karę pozbawienia wolności PDF PDF (English)
Bartłomiej Skowroński, Aneta Domżalska 93-119
Gotowość do zmiany przestępczych kobiet i mężczyzn PDF PDF (English)
Krzysztof Biel 121-136
„Niewidzialne dzieci” – o sytuacji społecznej dzieci osób pozbawionych wolności PDF PDF (English)
Sonia Dzierzyńska-Breś 137-150
Praca charytatywna mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Dolnego Śląska – raport z badań PDF PDF (English)
Emilia Sokołowska 151-169
Perspektywa jakości życia zabójcy – krytyczna dyskusja znaczenia wielokontekstualności doświadczeń PDF PDF (English)
Joanna Żeromska- Charlińska 171-185

Z doświadczeń zawodowych

Troski i kłopoty związane z wdrażaniem rozwiązań w pracy zawodowej Badania nieustannie wskazują nam, że dla wyników programu ważniejszy jest sposób jego realizacji niż to jaki jest McLaughlin i in. 1975 PDF PDF (English)
Mario A. Paparozzi 187-203

Informacje i wydarzenia

Oświadczenie redaktorów naczelnych czasopism naukowych wydawanych pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk PDF PDF (English)
. . 205-207