Parental attitudes of imprisoned mothers and fathers


Abstract

In the article the analysis of parental attitudes mothers and fathers serving a penalty of imprisonment has been made. Attitudes of 50 women and 50 men who are the parents of children up to 18 years of age were compared. They brought their stay in the penitentiary. In the Questionnaire Parental Attitudes M. Plops convicted fathers achieved high scores in the sub-requirements, while low scores in the attitudes of autonomy and protection. In turn, convicted mothers have a clear tendency to show overprotective and inconsistent attitude towards children. The perpetrators of crime against the family compared to the parents convicted of common crimes are significantly less likely to accept their children and are significantly more demanding towards their offspring. The results of the study clearly indicate that respondents unsuitably fulfill parent roles, which is likely to be related to interpersonal relationships in their families. It has been suggested that penitentiary work with convicted parents should provide a comprehensive and systematic diagnosis of the attitudes of parental prisoners and raise their pedagogical awareness, for example by developing the ability to communicate with the child, the proper selection of punishments and prizes, showing the feeling

Keywords

parental attitudes; domestic violence; convicted of domestic violence; pedagogy of convicts

Adamska E., Wawrzyk M., Owsianka D. (2009). Skazana matka w izolacji więziennej. W: I. Dybalska (red.).Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008.Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.

Bradshaw J. (1994), Zrozumieć rodzinę, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa.

Forward S. (1992). Toksyczni rodzice. Wyd. Jacek Santorski, Warszawa.

Jurek K. (2011). Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics. Wyd. KUL, Lublin.

Latoś A. (2012).Zabiłam własne dziecko… Studium przypadków zabójczyń dzieci oraz możliwości ich resocjalizacji. Wyd. UKW, Bydgoszcz.

Olszewska E. (2012). Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.

Piotrów E. (2009).Postawy rodzicielskie skazanych matek oraz ich uwarunkowania. W:A. Jaworska (red.).Resocjalizacja: zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. IMPULS, Kraków.

Plopa M. (2008). Psychologia rodziny: teoria i badania. IMPULS, Kraków.

Sikora D. (2010).Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym, a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum. Wyd. UMCS, Lublin.

Ustawa z dnia 6. czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557).

Williams K., Papadopoulou V., Booth N. (2012). Prisoner’s childhood and family backgrounds. Results from the Surveying Prisoner Crime Reduction (SPCR) longitudinal cohort study of prisoners. Ministry of Justice Research Series 4/12, March 2012.

Zajęcka B. (2007).Dolegliwość kary pozbawienia wolności odczuwana przez skazane kobiety. W: S. Badora, R. Stojecka-Zuber (red.). Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji. Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg.

Published : 2019-03-28


Bartkowicz, Z., & Wróbel-Chmiel, A. (2019). Parental attitudes of imprisoned mothers and fathers. Resocjalizacja Polska, (15), 135-148. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.08

Zdzisław Bartkowicz  bezzet@wp.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie  Poland
Agnieszka Wróbel-Chmiel 
Uniwersytet Rzeszowski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.