Troski i kłopoty związane z wdrażaniem rozwiązań w pracy zawodowej Badania nieustannie wskazują nam, że dla wyników programu ważniejszy jest sposób jego realizacji niż to jaki jest McLaughlin i in. 1975

Mario A. Paparozzi

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.13

Abstrakt


W artykule podjęto analizę sytuacji zawodowej pracowników zajmujących się zadaniami zawodowymi w obszarze resocjalizacji ,począwszy od różnych etapów rozwoju zawodowego. Według Autora, jest wiele osób zajmujących się resocjalizacją, które znakomicie wykonują swoje obowiązki i są zaniepokojone szerszymi kwestiami strukturalnymi, uniemożliwiającymi, aby nadzór kuratorski i zwolnienie warunkowe były właściwymi formami pracy z podopiecznymi i powinny być ogólnie uznanymi składnikami zapewniającymi bezpieczeństwo publiczne i sprawiedliwość w obrębie systemu sądowniczo-penitencjarnego. Praca w tym zawodzie wymaga zaangażowania i wielkiej odpowiedzialności i wrażliwości, jeżeli rzeczywiście zakładamy ofertę pomocową, natomiast wśród pracowników znajdują się takie osoby, które nie sprawdzają się w tego typu zadaniach zawodowych. Ważne jest, aby wartości indywidualne były spójne z praktykami opartymi na działaniach odpowiedzialnych mających na celu zmniejszenie recydywy skazanego, a obowiązkowe szkolenia dla personelu mogą pomóc wykształcić kompetentnych specjalistów. Zbyt często jednak wartości podstawowe są pomijane podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu i oceny skuteczności pracowników związanych z instytucjami resocjalizacyjnymi.


Słowa kluczowe


kapitał organizacyjny; wskaźniki recydywy; doświadczenia zawodowe; kariera zawodowa

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Andrews D.A., Bonta J., 2010, Rehabilitating criminal justice policy and practice, „Psychology, Public Policy, and Law”, 16(1).

Andrews D.A., Bonta J., 2006, The psychology of criminal conduct, 4th Ed., NJ: LexisNexis/Matthew Bender, Newark.

Andrews D.A., Dowden C., Gendreau P., 1999, Clinically relevant and psychologically informed approaches to reduced reoffending: A meta-analytic study of human service, risk, need, responsivity, and other concerns in justice contexts, Carleton University, Ottawa (tekst niepublikowany).

Anonim, 1911, The indeterminate sentence, „The Atlantic Monthly”, no. 108.

Beto D.R., Corbett R.P., DiIulio J.J., 2000, Getting serious about probation and the crime problem, „Corrections Management Quarterly”, no. 4.

Bonta J., Rugge T., Scott T., Bourgon G., Yessine A., 2008, Exploring the black box of community supervision, „Journal of Offender Rehabilitation”, no. 47.

Bonta J., Bourgon G., Rugge T., Scott T., Yessine A.K., Gutierrez L., Li J., 2001, An experimental demonstration of training probation officers in evidence-based community supervision, „Criminal Justice and Behavior”, no. 38.

Buroway M., 2005, 2004 American Sociological Association Presidential address: For public sociology, „The British Journal of Sociology”, no. 56.

Clear T.R., Latessa E.J., 1995, Probation officer roles in intensive supervision: Surveillance versus treatment, „Justice Quarterly”, no. 10.

Clear T.R., Hardyman P.L., 1990, The new intensive supervision movement, „Crime & Delinquency”, 36.

Conrad J.P., 1979, Who needs a doorbell pusher? The case for abolishing parole, „The Prison Journal”, 59(2).

Cronin R.C., 1994, Boot camps for adult and juvenile offenders: Overview and update 5 (październik). Washington, D.C.: National Institute of Justice.

Corbett R., 1999, „Broken Windows” probation: The next step in fighting crime. Civic Report 7, Center for Civic Innovation at the Manhattan Institute.

Cullen F.T., Gendreau P., 2000, Assessing correctional rehabilitation: Policy, practice, and prospects, [w:] Criminal justice 2000, Vol. 4: Policies, processes, and decisions of the criminal justice system, (red.) Horney J., DC: National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, Washington.

Fulton B., Stichman A., Travis L., Latessa E.J., Moderating probation and parole officer attitudes to achieve desired outcomes, „The Prison Journal”, 1997,no 77

Gendreau P., Andrews D., 1979, Psychological consultation in correctional agencies: Case studies and general issues, [w:] The Psychological Consultant, (red.) Platt J., Wicks R., NY: Grune i Stratton, New York.

Gendreau P., Andrews D., 2001, Correctional Program Assessment Inventory–2000 (CPAI–2000), Saint John, New Brunswick, Canada.

Gendreau P., Goggin C., Cullen F.T., Paparozzi M., 2002, The common sense revolutionand correctional policy, [w:] Offender rehabilitation and treatment: Effective programs and policies to reduce re-offending, (red.) McGuire J., Wiley, Chichester.

Gendreau P., Smith P., Thériault Y., 2009, Chaos theory and correctional treatment: Common sense, correctional quackery, and the law of fartcatchers, „Journal of Contemporary Criminal Justice”, no. 25(4).

Guy R., 2011, Applied sociology and prisoner reentry: a primer for more successful reintegration, „Journal of Applied Social Science”, 5(2).

Latessa E.J., Cullen F., Gendreau P., 2002, Beyond correctional quackery – Professionalism and the possibility of effective treatment, „Federal Probation”, no. 66(2).

Lipsky M., 1980, Street Level Bureaucracy: The Dilemmas of the Individual in Public Service, Russell Sage, New York.

Layne W., 1937, Parole as social treatment, „Social Service Review” 11:1/4 (marzec/grudzień).

Lawes L.E., 1937, The parole question, „Harper’s Monthly Magazine”, no. 176.

Lurigio A.J., Petersilia J., 1992, The emergence of intensive probation supervision programs in the United States, [w:] Smart sentencing: The emergence of intermediate sanctions, (red.) Byrne J.M., Lurigio A.J., Petersilia J., CA: Sage, Newbury Park.

Martin J.B., 1954, Break Down the Walls, NY: Ballantine, New York.

McLaughlin G.W., Montgomery J.R., Malpass L.F., 1975, Selected characteristics, roles, goals, and satisfactions of department chairmen in state and land-grant institutions, „Research in Higher Education”, no. 3.

Morris N., Tonry M., 1990, Between prison and probation: Intermediate punishments in a rational sentencing system, Oxford University Press, New York.

Paparozzi M., 1990, Firearms-Debating the Issues for Probation and Parole, „Perspectives”, Summer.

Paparozzi M., Caplan J., 2009, A national profile of paroling authorities in America: The strange bedfellows of politics and professionalism, „The Prison Journal”, no. 89(4).

Paparozzi M., Gendreau P., 2005, An intensive supervision program that worked: Service delivery, professional orientation, and organizational supportiveness, „The Prison Journal”, no. 85(4).

Paparozzi M., DeMichele M., 2008, Probation, parole, and community corrections: misunderstood, underappreciated, overworked – But why?, „The Howard Journal of Criminal Justice”, no. 47(3).

Paparozzi M., Guy R., 2009, The giant that never woke: Parole authorities as the lynchpin to evidence-based practices and prisoner re-entry, „Journal of Contemporary Criminal Justice”, no. 25(4).

Paparozzi M., Schlager M., 2009, Reconciling what works and broken windows: The policy relevance of individual and social correlates to recidivism reduction, „Victims and Offenders”, no. 4.

Paternoster R., Brame R., Bachman R., Sherman L.W., 1997, Do fair procedures matter? The effect of procedural justice on spouse assault, „Law and Society Review”, no. 31.

Peeler J., Latessa E., (grudzień 2004), Applying the principles of intervention to juvenile correctional programs, „Corrections Today”.

Petersilia J., 1990, Conditions that permit intensive supervision programs to survive, „Crime and Delinquency”, no. 36(1).

Petersilia J., A decade of experimenting with intermediate sanctions: What have we learned?, „Federal Probation”, no. 62(2).

Reinventing Probation Council, Transforming probation through leadership: The „Broken Windows” model, NY: The Manhattan Institute, New York 2000.

Skeem J., Eno Louden J., Polaschek D., Camp J., 2007, Assessing relationship quality in mandated community treatment: Blending care with control, „Psychological Assessment”, no. 19(4).

Tabor R.C., 1942, In planning for the juvenile probationer and parolee, „The Pennsylvania Probation and Parole Quarterly”, no. 1(9).

Trotter C., 2006, Working with involuntary clients. A guide to practice, Sage, London.

Whetzel J., Paparozzi M., Alexander M., Lowenkamp C.T., 2011, Goodbye to a worn-ut dichotomy: Law enforcement, social work, and a balanced approach, „Federal Probation”, no. 75(2).

Wodahl E.J., Garland B., 2009, The evolution of community corrections: The enduring influence of the prison, „The Prison Journal”, no. 89(1).

Witte E.F., 1942, Proceedings of the Annual Congress of Correction of the American Correctional Association, American Correctional Association, New York.

Źródła internetowe

Butler D., Parole board appointment came up in talk with O’Brien: Tory MPP, The Ottawa Citizen. 28 maja 2009 http://www.ottawacitizen.com/Business/Parole+board+appointment+came+during+talk+with+Brien+Tory/1636897/story.html

Estes A., Allen S., The Speaker’s words and his ways: DeLeo vows to battle patronage, but he sponsored many for probation jobs. „The Boston Globe”, 23 stycznia Troski i kłopoty związane z wdrażaniem rozwiązań w pracy zawodowej (s. 187–203) 203 2011: http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2011/01/23/deleo_vows_to_battle_patronage_but_sponsored_many_for_probation_jobs/.

Fonger R., Ted Hammon’s parole job spurs criticism from residents, attention from lawmaker, „The Flint Journal”, 25 kwietnia 2009, http://www.mlive. com/news/flint/index.ssf/2009/04/ted_hammons_parole_board_job_s.html.

Goldmacher S., Parole board confirmation timeline, The Sacramento Bee, 18 czerwca 2008, http://www.sacbee.com/static/weblogs/capitolalertlatest/013345.html

Lowenkamp C.T., Holsinger A.M., Robinson C.R., Cullen F.T., When a person isn’t a data point: Making evidence-based practice work, „Federal Probation”,2012, no 76(3), http://www.uscourts.gov/viewer.aspx?doc=/uscourts/FederalCourts/PPS/Fedprob/2012 12/index.html

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.