Religion and conversion as a resource of correctional treatment


Abstract

The author presents scholarly literature which examines the topic of religion and faith in rehabilitation and in transformation of identity. In the context of correctional treatment we can talk about religion as a force for positive change. The author conclude by suggesting that the conversion might assist incarcerated people to avoid recidivism and substance abuse, and perhaps, find or imagine satisfying and meaningful lives.


Keywords

religion; conversion; correctional treatment

Bainbridge W.S., 1989, The religious ecology of deviance, „American Sociological Review”, nr 54.

Bernasiewicz M., Noszczyk-Bernasiewicz M., 2015, Punkty zwrotne (turning points w przestępczej karierze. Szansa dla resocjalizacji/rewitalizacji nieletnich przestępców, „Chowanna”, t. 1(44).

Durkheim E., 2005, Co to jest fakt społeczny?, [w:] Socjologia. Lektury, (red.) P. Sztompka, M. Kucia, Znak, Kraków.

Ellis L., Peterson J., 1996, Crime and religion: an international comparison among thirteen industrial nations, „Personality and Individual Differences”, Vol. 20, nr 6.

Fesch J., 2005, Za pięć godzin zobaczę Jezusa. Dziennik więzienny przygotowany przez Daniela Ange’a, tłum. A. Frey, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa.

Gardner J., 2011, Keeping Faith: Faith Talk by and for Incarcerated Youth, „Urban Review”, Vol. 43, Issue 1.

Górny G., 2012, Święci z krwi i kości, „Rzeczpospolita. Dodatek Plus Minus”, nr 14 (997).

Hałas E., 2007, Konwersja. Perspektywa socjologiczna, WN „Scholar”, Warszawa.

Hewitt J.D., 2006, Having faith in faith-based prison programs, „Criminology & Public Policy”, Vol. 5, Issue 3.

James W., 1958, Doświadczenia religijne, Książka i Wiedza, Warszawa.

Johnson B.R., De Li S., Larson D., McCullough M., 2000, A systematic review of the religiosity and delinquency literature, „Journal of Contemporary Criminal Justice”, 16(1).

Kubiak-Krzywicka W., 2008, Resocjalizacja jako konwersja tożsamości dewiacyjnej, [w:] Resocjalizacja – ciągłość i zmiana, (red.) M. Konopczyński, B.M. Nowak, Pedagogium, Warszawa.

Kuć M., 2007, Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, TN KUL, Lublin.

Mrozowska J., 2009, Nowe wspólnoty – socjologiczne hybrydy. Analiza zjawiska na przykładzie wspólnoty Le Verbe De Vie, ZW NOMOS, Kraków.

Nowak J., 2011, Mój Jezus, [w:] Tutaj zostawiłam swój ślad…, (red.) M. Leśniak, Cz. Karolczyk, Fundacja „Żyć na nowo”, Zawiercie.

Pamoja, N.J., 2010, Revive My Soul: Conversion Experiences of Incarcerated Black Males to African-centered Religious or Spiritual Belief Systems, NAAAS & Affiliates Conference Monographs.

Pierzchała K., 2012, Resocjalizacyjna rola kapelana więziennego w polskim systemie penitencjarnym. Analiza pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Ratzinger J., 2008, Papież Benedykt XVI. Jezus z Nazaretu. Wydanie ilustrowane, Wydawnictwo M, Kraków.

Siebold C., 2011, What Do Patients Want?: Personal Disclosure and the Intersubjective Perspective, „Clinical Social Work Journal”, 39/2.

Słownik wyrazów obcych, 2002, (red.) E. Sobol, PWN, Warszawa.

Swora, M.G., 2004, The rhetoric of transformation in the healing of alcoholism: The twelve steps of Alcoholics Anonymous, „Mental Health, Religion & Culture”, 7(3).

Taylor Ch., 2002, Oblicza religii dzisiaj, Znak, Kraków.

Published : 2018-02-16


Bernasiewicz, M. (2018). Religion and conversion as a resource of correctional treatment. Polish Journal of Social Rehabilitation, (14), 29-39. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.03

Maciej Bernasiewicz 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.