Religia i konwersja jako potencjał w resocjalizacji

Maciej Bernasiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.03

Abstrakt


Autor omawia naukową literaturę poświęconą badaniom dotyczącym znaczenia religii i wiary w procesie resocjalizacji oraz transformacji tożsamościowej. W kontekście wychowania resocjalizującego możemy mówić o religii jako o sile generującej pozytywną zmianę. Autor dowodzi, że konwersja może pomóc uwięzionym osobom uniknąć recydywy, przeciwdziała
uzależnieniom oraz pomaga odnaleźć i uwierzyć w dobre życie


Słowa kluczowe


religia; konwersja; resocjalizacja

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bainbridge W.S., 1989, The religious ecology of deviance, „American Sociological Review”, nr 54.

Bernasiewicz M., Noszczyk-Bernasiewicz M., 2015, Punkty zwrotne (turning points w przestępczej karierze. Szansa dla resocjalizacji/rewitalizacji nieletnich przestępców, „Chowanna”, t. 1(44).

Durkheim E., 2005, Co to jest fakt społeczny?, [w:] Socjologia. Lektury, (red.) P. Sztompka, M. Kucia, Znak, Kraków.

Ellis L., Peterson J., 1996, Crime and religion: an international comparison among thirteen industrial nations, „Personality and Individual Differences”, Vol. 20, nr 6.

Fesch J., 2005, Za pięć godzin zobaczę Jezusa. Dziennik więzienny przygotowany przez Daniela Ange’a, tłum. A. Frey, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa.

Gardner J., 2011, Keeping Faith: Faith Talk by and for Incarcerated Youth, „Urban Review”, Vol. 43, Issue 1.

Górny G., 2012, Święci z krwi i kości, „Rzeczpospolita. Dodatek Plus Minus”, nr 14 (997).

Hałas E., 2007, Konwersja. Perspektywa socjologiczna, WN „Scholar”, Warszawa.

Hewitt J.D., 2006, Having faith in faith-based prison programs, „Criminology & Public Policy”, Vol. 5, Issue 3.

James W., 1958, Doświadczenia religijne, Książka i Wiedza, Warszawa.

Johnson B.R., De Li S., Larson D., McCullough M., 2000, A systematic review of the religiosity and delinquency literature, „Journal of Contemporary Criminal Justice”, 16(1).

Kubiak-Krzywicka W., 2008, Resocjalizacja jako konwersja tożsamości dewiacyjnej, [w:] Resocjalizacja – ciągłość i zmiana, (red.) M. Konopczyński, B.M. Nowak, Pedagogium, Warszawa.

Kuć M., 2007, Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, TN KUL, Lublin.

Mrozowska J., 2009, Nowe wspólnoty – socjologiczne hybrydy. Analiza zjawiska na przykładzie wspólnoty Le Verbe De Vie, ZW NOMOS, Kraków.

Nowak J., 2011, Mój Jezus, [w:] Tutaj zostawiłam swój ślad…, (red.) M. Leśniak, Cz. Karolczyk, Fundacja „Żyć na nowo”, Zawiercie.

Pamoja, N.J., 2010, Revive My Soul: Conversion Experiences of Incarcerated Black Males to African-centered Religious or Spiritual Belief Systems, NAAAS & Affiliates Conference Monographs.

Pierzchała K., 2012, Resocjalizacyjna rola kapelana więziennego w polskim systemie penitencjarnym. Analiza pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Ratzinger J., 2008, Papież Benedykt XVI. Jezus z Nazaretu. Wydanie ilustrowane, Wydawnictwo M, Kraków.

Siebold C., 2011, What Do Patients Want?: Personal Disclosure and the Intersubjective Perspective, „Clinical Social Work Journal”, 39/2.

Słownik wyrazów obcych, 2002, (red.) E. Sobol, PWN, Warszawa.

Swora, M.G., 2004, The rhetoric of transformation in the healing of alcoholism: The twelve steps of Alcoholics Anonymous, „Mental Health, Religion & Culture”, 7(3).

Taylor Ch., 2002, Oblicza religii dzisiaj, Znak, Kraków.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.