Koniec zjawiska „mass imprisonment” w USA? (Nie)opłacalność szerokiego stosowania kary więzienia

Kamil Miszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2016.11.05

Abstrakt


Od lat 70. ubiegłego wieku liczba więźniów w USA wzrasta, ale nie jest to spowodowane wzrostem przestępczości, gdyż w tym samym czasie statystyki odnotowują jej spadek. Ameryka ulega złudzeniu, iż uwięzienie jest lekarstwem na przestępczość. Gros środków z budżetu zamiast na edukację, opiekę społeczną i służbę zdrowia skierowanych zostaje na gigantyczną rozbudowę więziennictwa. Zmienione zostaje ustawodawstwo, pod rządami którego coraz większa liczba przestępców odbywa coraz dłuższe kary pozbawienia wolności za coraz szerszy wachlarz popełnionych przestępstw. Obsługa takiej liczby nowych więźniów pochłania coraz większe koszta, zarówno finansowe, jak i społeczne. Otrzeźwienie przyszło dość późno, bo dopiero w 2011 roku, gdy system finansowy Kalifornii, stanu, który rozbudował swoje więziennictwo chyba najbardziej ze wszystkich stanów USA, uległ załamaniu. Od tego czasu populacja więzienna Stanów Zjednoczonych zaczyna nieznacznie spadać.

Słowa kluczowe


szerokie stosowanie uwięzienia; punitywna polityka kryminalna; koszta więziennictwa

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bauer L., Owens S.D., 2004, Justice Expenditure and Employment in the United States 2001, Bureau of Justice Statistisc, Washington, DC.

Blumstein A., Kadane J.B., 1983, An Approach to the Allocation of Scarce Imprisonment Resources, „Crime and Delinquency”, no. 29 (4).

Bureau of Justice Statistics, 1983, Setting Prison Terms. BJS Bulletin (NCJ-76218), Washington, DC.

Chapman W., 1985, Commitments to Prison with Long Minimum Terms, Department of Correctional Services, Albany, NY.

Clark S., 1984, Determinate Sentencing Laws: North Carolina, Paper presented at the National Conference on Sentencing, Baltimore, MD.

Cole G.F., Smith C., 2008, Criminal Justice in America, [fifth edition], Thomson, Wadsworth.

Cooper C.S., Kelley D., Larson S., 1982, Judicial and Executive Discretion in the Sentencing Process: Analysis of States Felony Code Provisions (Law Enforcement Assistance Administration contract No. J-LEAA-011-78), U.S. Department of Justice, Washington, DC.

Flanagan T.J., 1995, Long-Term Incarceration. Issues of Science, Policy and Correctional Practice, [in:] Long-Term Imprisonment. Policy, Science, and Correctional Practice, (eds.) T.J. Flanagan, SAGE Publications, Thousand Oaks, London-New Delhi.

Gold S.D., 1991, The Story Behind State Spending Trends, „Rockefeller Institute Bulletin”, no. 4–6, State University of New York Press, Albany.

Goodstein L., Kramer J.H., Nuss L., 1984, Defining Determinacy: Components of the Sentencing Process Ensuring Equity and Release Certainty, „Justice Quarterly”, April.

Hagan J., Dinovitzer R., 1999, Collateral Consequences of Imprisonment for Children, Communities, and Prisoners, „Crime and Justice: A Review of Research”, no. 26.

Irwin J., Austin J., 2001, It’s About Time: America’s Imprisonment Binge, Wadsworth, Belmont, CA.

Krajewski K., 2007, Czy więzienie jest skuteczne? Uwagi na marginesie amerykańskiej dyskusji na temat wpływu kary pozbawienia wolności na rozmiary przestępczości, [in:] Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Wolters Kluwer Polska, Warsaw.

Lasocik Z., 2006, Kara dożywotniego pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych – wybrane problemy, [in:] Kary długoterminowe, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warsaw.

Lubowski A., 2009, Mgła nad Golden State. Co doprowadziło Kalifornię na krawędź bankructwa, „Polityka”, July, 5.

MacKenzie D., 2001, Sentencing and Corrections in the 21st Century: Setting the Stage for the Future, report of Evaluation Research Group, Department of Criminology and Criminal Justice University of Maryland.

MacKenzie D., Goodstein L., 1995, Long-Term Incarceration Impacts and Characteristics of Long-Term Offenders, [in:] Long-Term Imprisonment. Policy, Science, and Correctional Practice, (eds.) Flanagan T.J., SAGE Publications, Thousand Oaks-London–New Delhi.

Martinson R., 1974, What Works? Questions and Answers About Prison Reform, „Public Interest”, Vol. 35.

Medina J., 2013, California’s Continuing Prison Crisis, „The New York Times”, August, 10.

Minnesota Sentencing Guidelines and Commentary: Training Materials, 1980, Minnesota Sentencing Guidelines Commission.

Moore S., 2009, California Prisons Must Cut Inmate Population, „The New York Times”, August, 4.

Nellis A., 2013, Life Goes On: The Historic Rise in Life Sentences in America, The Sentencing Project, Washington.

Pennsylvania Commission on Sentencing, 1982, Sentencing Guidelines Manual, Author, State College.

Pilkington E., 2013, Over 3,000 US Prisoners Serving Life Without Parole for Nonviolent Crimes, „The Guardian”, 13 of November.

Ruddell R., 2004, America Behind Bars. Trends in Imprisonment, 1950 to 2000, LFB Scholary Publishing LLC, New York.

Sabol W.J., 1999, Time Served in Prison by Federal Offenders, 1986–97, Bureau of Justice Statistics, Special Report.

Samuels A., 2010, Can a New Prison Save a Town?, „Los Angeles Times”, May 03.

Schiraldi V., 1998, Is Maryland’s System of Higher Education Suffering Because of Prison Expenditures?, Justice Policy Institute, Washington, DC.

Shane-Dubow S., 1984, Sentencing Reform in the United States: History, Content, and Effect, Paper presented at the National Conference on Sentencing, Baltimore, MD.

Staples B., 2012, California Horror Stories and the 3-Strikes Law, „New York Times”, 25 of November.

Subramanian R., Shames A., 2013, Sentencing and Prison Practices in Germany and the Netherlands: Implications for the United States, Vera Institute of Justice, New York.

U.S. Department of Justice, 1981, Prison Population Still Rising, Justice Assistance News.

Węglarczyk B., 2011, Kalifornia w pułapce surowego prawa, „Gazeta Wyborcza”, 24 maja.

Bureau of Justice Statistics, http://www.bjs.gov/ [access: 24.10.2015].

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.