Penalizacyjna pułapka wadliwej polityki społecznej

Kazimierz Pospiszyl

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.02

Abstrakt


Autor omawia poglądy badaczy na temat odnotowywanego współcześnie niepokojącego wzrostu liczby osób osadzanych w więzieniach. Przytoczone opinie ukazują w jaki sposób wadliwa i krótkowzroczna polityka społeczna prowadzona w wielu krajach zachodnich, zamiast skupiać się na długofalowych, żmudnych co prawda, ale bardziej skutecznych programach aktywizacji społecznej asymilacji przedstawicieli środowisk upośledzonych pod względem ekonomicznym, skupia się na doraźnych, głownie populistycznych zabiegach. Na zakończenie przedstawia opublikowane niedawno poglądy P.K. Ennsa o immanentnych związkach wskaźników inkarceracji z kształtowanymi przez media nastrojami społeczeństwa amerykańskiego.


Słowa kluczowe


polityka karna; resocjalizacja; ekskluzja penitencjarna; polityka społeczna; filozofia karania

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Barker V., 2013, Democracy and Deprivation: Why Membership Matter Most, [w:] Border of Punishment: Migration, Citizenship and Social Exclusion, (red.) Bosford M., Aas K.F., Oxford University Press, Oxford.

Bell E., 2015, The Prison Paradox in Neoliberal Britain, [w:]: Why Prison?, (red.) Scott D., Cambridge University Press, Cambridge.

De Gorgi A. 2014, Punishment and Society, Sage, London.

Enns P.K., 2016, Incarceration Nation. How the Unites States Became the Most Punitive Democracy in the World, Cambridge University Press, Cambridge.

Feeley M.M., Simon J., 1992, The New Penology. Notes on the Emerging Strategy of Correction and its Implications, „Criminology” 1992, Vol. 30(2), s. 449–474.

Foulcault M., 2009, Alternative to Prison: Dissemination or Decline of Social Control, „Theory, Culture and Society”, Vol. 26(6), s. 12–24.

Harcourt B., 2001, Illusion of Order. The False Promise of Broken Windows Policing, Harvard University Press, Cambridge MA.

Harcourt B., 2007, Against Prediction. Profiling, Policing and Punishing in Actuarial Age, Chicago University Press, Chicago.

Harcourt B., 2007, Post-modern Meditation on Punishment, „Social Research”, Vol. 74(2), s. 307–383.

Hornquist M., 2014, Repositioning Sovereignty, „Theoretical Criminology”, Vol 18, s. 528–545.

Hornquist M., 2015, Pleasure Punishment and the Professional Middle Class, [w:] Why Prison?, (red.) Scott D., Cambridge University Press, Cambridge.

Jedlewski S., 1966, Analiza pedagogiczna systemu dyscyplinarno-izolacyjnego w resocjalizacji nieletnich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Meiners E., 2014, Trouble with the Child in the Carceral, „State Journal of Crime Conflict and World Order”, Vol. 39, s. 2–21.

Scott D. (red.), 2015, Unequalled in Pain, [w:] Why Prison?, Cambridge University Press, Cambridge.

Wacquant L., 2015, Crafting the Neoliberal State: Workfare, Prison Fare and Social Insecurity, [w:] Why prison?, (red.) Scott D., Cambridge University Press, Cambridge.

Welch M., 1999, Punishment in America, Sage, Thousand Oaks.

Welch M., 2003, Ironies of Social Control and The Criminalization of Immigrants „Criminal Law and Social Change”, Vol. 73, s. 17–28.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.