On the need to strengthen interpersonal relations in times of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic - reports from research involving academic youth


Abstract

The situation of the SARS-CoV-2 virus pandemic and the resulting legal regulations aimed at preventing the spread of the COVID-19 disease caused by it were not without significance for the quality of human life. Various socio-economic restrictions, including the order of forced social isolation, which with its most restrictive form in Poland adopted from the second half of March to May 2020, significantly limited people-to-people contacts. Consequently, many areas of human activity have been transferred to the Internet space. This change also affected the academic youth, who switched to the remote education mode, which was another difficulty on the way to maintaining direct relationships with other people. The article presents the results of empirical research on the quality of interpersonal relationships among adolescents studying in a stationary mode during COVID-19. An online survey was used in the study, and 2,285 respondents took part in it. The collected material, which was subjected to statistical analysis, proves that in the opinions of the surveyed academic youth there has been a decline in the quality of interpersonal contacts. Among the factors determining the satisfaction of respondents with interpersonal ties, one can indicate, inter alia: their importance for them, the form of their maintenance and the place of stay during the pandemic. The obtained results allow us to conclude that the necessity to build relationships in an indirect manner does not contribute to their quality.


[1] Arnett J.J., 2000, Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties, American Psychologist, 55, 469-480.
[2] Babbie E., 2008, Podstawy badań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
[3] Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
[4] Flum, H., 1994, Styles of identity formation in early and middle adolescence. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 120, 435-467
[5] Giuchard J., 2007, Transition, In: J. Guichard, M. Huteau (Ed.), Orientation et insertion professionnelle. 75 concepts cles, Paris: Dunod.
[6] Góral E., 1996, (Eds.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, T. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
[7] Havighurst, R.J., 1981, Developmental tasks and education, New York: McKay.
[8] Heitzman J., 2020, Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne, Psychiatria Polska, 54(2), 187-198.
[9] Kaczmarczyk S., 2018, Zalety i wady metod zbierania danych przez internet w badaniach marketingowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 129, 187-200.
[10] Kanclerz B., 2015, Orientacje życiowe młodzieży akademickiej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
[11] Karmolińska-Jagodzik E., 2019, Dialogi międzygeneracyjne – komunikacja młodzieży z rodzicami, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
[12] Kozak A., 2010, Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
[13] Luyckx, K., Schwartz, S.J., Goossens, L., & Pollock, S., 2008, Employment, sense of coherence and identity formation: Contextual and psychological processes on the pathway to sense of adulthood. Journal of Adolescent Research, 23(5), 566-591.
[14] Marcia, J. E., 2002, Identity and psychosocial development in adulthood. Identity, International Journal of Theory and Research, 2(1), 7-28.
[15] Maslow, A., 1970, Motivation and personality (2nd ed.). New York: Harper and Row.
[16] Mącik R., 2014, Ankiety internetowe w percepcji osób korzystających i niekorzystających z nich w pracy zawodowej, Studia Ekonomiczne, 195, 125-139.
[17] Myszka-Strychalska L., 2018, Ukierunkowani na karierę? Orientacje życiowe młodzieży z zespół szkół zawodowych, Przegląd Badań Edukacyjnych, 26 (1), 45-64.
[18] Okoń W., 2007, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
[19] Oleszkowicz, A., & Senejko, A., 2011, Dorastanie. In: J. Trempała (Ed.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki (pp. 259–286). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
[20] Pyżalski J., 2020, Co jest obecnie ważne, a co mniej w działaniach szkół i nauczycieli?, In: J. Pyżalski (Ed.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (pp. 25-27), Warszawa: EduAkcja.
[21] Skibińska B., 2017, „Skazani na samotność?” O konsekwencjach izolacji społecznej w wybranych jej Kontekstach. Studia Edukacyjne, 44, 265-284.
[22] Weinberger M.F., Zavisca J.R., & Silva J.M., 2017, Consuming for an Imagined Future: Middle-Class Consumer Lifestyle and Exploratory Experiences in the Transition to Adulthood, Journal of Consumer Research, 2(44), 332-360.


Źródła internetowe:
[23] Drozdowski R., Frąckowiak M., Krajewski M., Kubacka M., Luczys P., Modrzyk A., Rogowski Ł., Rura P., Stamm A., 2020b, Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z drugiego etapu badań, Poznań, Retrived 12 September 2020 from http://socjologia.amu.edu.pl/images/pliki/dokumenty/Do_pobrania/Zycie_codzienne_w_czasach_pandemii._Raport_z_drugiego_etapu_badan_wersja_skrocona.pdf.
[24] Drozdowski R., Frąckowiak M., Krajewski M., Kubacka M., Modrzyk A., Rogowski Ł., Rura P., Stamm A., 2020a, Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z pierwszego etapu badań, Poznań Retrived 12 September 2020 from http://socjologia.amu.edu.pl/images/pliki/r%C3%B3%C5%BCne_prezentacje_etc/%C5%BBycie_codzienne_w_czasach_pandemii_-_Wydzia%C5%82_Socjologii_UAM_-_WWW.pdf.
[25] Grzelak S., Siellawa Kolbowska E., Łuczka M., Trafny M., Grzelak A., 2020a, Młodzież w czasie epidemii. Cz. 1, Raport z badań „AKCJA NAWIGACJA - chroń siebie, wspieraj innych”, Warszawa: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Retrived 13 September 2020 from https://www.ipzin.org/images/dokumenty/RAPORT_Modziez_w_czasie_epidemii_2020_IPZIN.pdf
[26] Grzelak S., Siellawa Kolbowska E., Łuczka M., Trafny M., Grzelak A., 2020b, Młodzież w czasie epidemii. Komu jest najtrudniej?, Cz. 2, Raport z badań „AKCJA NAWIGACJA - chroń siebie, wspieraj innych”, Warszawa: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Retrived 13 September 2020 from https://www.ipzin.org/images/dokumenty/RAPORT_Modziez_w_czasie_epidemii_Komu_jest_najtrudniej_2020_IPZIN_Czesc_2.pdf.
https://uniwersyteckie.pl/nauka/koronawirus-zycie-codzienne-w-czasie-pandemii
[27] Euromonitor International, 2011, Make Way for Generation Z: Marketing to Today’s Tweens and Teens.: Strategy Briefing, Retrived 13 September 2020 from https://oaltabo2012.files.wordpress.com/2012/03/make-way-for-generation-z1.pdf
[28] MEN [Ministry of National Education], 2020, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410). Retrieved 10 September 2020 from http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000410.
[29] MNiSW [Ministry of Science and Higher Education], 2020, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 405). Retrieved 10 September 2020 from https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000405.
[30] Ptaszek G., Dębski M., Bigaj M., Pyżalski J., Stunża G., 2020, Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa, Warszawa: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Fundacja Dbam o Mój Zasięg i Fundacja Orange, Retrived 13 September 2020 from https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/06/Badanie-zdalnenauczanie_org_prezentacja.pdf.
[31] MNiSW [Ministry of Science and Higher Education], 2018, Rozporządzenia Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818). Retrived 13 September 2020 from http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001818

Published : 2021-12-27


Myszka-Strychalska, L. (2021). On the need to strengthen interpersonal relations in times of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic - reports from research involving academic youth. Resocjalizacja Polska, (22), 601–621. https://doi.org/10.22432/rp.421

Lucyna Myszka-Strychalska 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.