Na krawędzi więziennej egzystencji – skazani „cwaniacy” w soczewce podkulturowego spojrzenia

Sławomir Przybyliński

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2016.11.04

Abstrakt


Artykuł traktuje o podkulturze więziennej jako pokątnym i destrukcyjnym zjawisku, które od wielu już lat notowane jest w rodzimych jednostkach penitencjarnych. Na tle tradycyjnie pojmowanego nieformalnego podziału więźniów („grypsujący”, „niegrypsujący”, „poszkodowany”) zaprezentowano obraz skazanych „cwaniaków”, którzy z racji swojej niewielkiej liczebności egzystują na krawędzi podkulturowego świata, czyniąc próby wkomponowania się w teraźniejsze i znacznie zmodyfikowane w ostatnich latach struktury podkulturowe, oparte przede wszystkim na finansowych zależnościach.

Słowa kluczowe


zakład karny; podkultura więzienna; osadzeni „cwaniacy”

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bałandynowicz A., 2010, Dehumanizacja kary pozbawienia wolności, [in:] Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej, (eds.) Przybyliński S., Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.

Braun K., 1975, Drugie życie wśród skazanych młodocianych, [in:] Negatywne przejawy podkultury więziennej – środki i sposoby przeciwdziałania. Materiały z Sympozjum […] w Popowie k. Warszawy w dniach 16–17 grudnia 1974 r., (elaboration) Braun K. et al., Warsaw.

Brejtenbach G., 2003, Cwaniak to ma git życie, „Forum Penitencjarne”, no. 12.

Ciosek M., 1996, Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Wydawnictwo Stella Maris, Gdańsk.

Dobromilska H., Dobromilski J., 1994, Dynamika i zakres zjawiska podkultury więziennej wśród skazanych recydywistów, a warunki odbywania kary pozbawienia wolności – na przykładzie Zakładu Karnego w Sztumie, [in:] Materiały (referaty, sprawozdania) z Konferencji nt. Podkultura więzienna w Aresztach Śledczych i w Zakładach Karnych. Kalisz 17–19 października 1994 r., Kalisz.

Górski J., 1984, Podkultura więzienna a problem resocjalizacji skazanych, [in:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, vol. 1, (eds.) Hołyst B., Wydawnictwa Prawnicze, Warsaw.

Kalisz T., 2013, Skazani szczególnie chronieni. Uwagi na tle problemu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego skazanych w polskich jednostkach penitencjarnych, [in:] Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty prawne, (eds.) Kwieciński A., Wolters Kluwer Polska, Warsaw.

Kornowski T., 1986, Problematyka podkultury więziennej w Zakładzie Karnym w Iławie, (unpublished internal materials of ZK Iława; typescript in the author’s archives), Iława.

Kosewski M., 1985, Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, „Wiedza Powszechna”, Warsaw.

Loos J., 1933, Więzienia w Polsce. Cyfry i fakty, Warsaw.

Machel H., 1995, Orientacja w funkcjonowaniu podkultury więziennej a skuteczność kierowania zakładem penitencjarnym, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, no. 9.

Machel H., 2006, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Moczydłowski P., 1988, „Drugie życie” w instytucji totalnej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warsaw.

Moczydłowski P., 2002, Drugie życie więzienia, Wydawnictwa Prawnicze, Warsaw.

Przybyliński S., 2005, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Rabinowicz L., 1933, Podstawy nauki o więziennictwie, Gebethner i Wolff, Warsaw.

Szaszkiewicz M., 1997, Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków.

Śliwowski J., 1975, Dyskusje, [in:] Negatywne przejawy podkultury więziennej – środki i sposoby przeciwdziałania. Materiały z Sympozjum […] w Popowie k. Warszawy w dniach 16–17 grudnia 1974 r., (elaboration) Braun K. et al., Warsaw.

Wawszczyk W., Wawrzyniak L., Różański Z., 1994, Charakterystyka i struktura grup nieformalnych w zakładach penitencjarnych i Rejonowym Areszcie Śledczym w Katowicach, [in:] Materiały (referaty, sprawozdania) z Konferencji nt. Podkultura więzienna w Aresztach Śledczych i w Zakładach Karnych, Kalisz 17–19 października 1994 r., Kalisz.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.