Effectiveness of correctional-educational interventions in correctional institutions aimed at perpetrators of domestic violence in the light of their return to prison


Abstract

Family violence is a phenomenon that has been the subject of heated discussions for many years, both in the media, politics, and academia. It is emphasized that this is an increasingly visible and growing phenomenon in the modern world. According to official statistics, every year about 10,000 people are sentenced for abuse of a family member (Article 207 of the Criminal Code), and some of the perpetrators are sentenced to absolute imprisonment – often under conditions of penitentiary recidivism. Offenders in penitentiary isolation are subjected to various types of correctional interventions. This article presents the results of research on the effectiveness of the Duluth correctional-educational program addressed to perpetrators of domestic violence. The results of the conducted analyses are presented in the perspective of returning to prison 5 years after leaving it.


Keywords

domestic violence; effectiveness of correctional and educational programs; abuse; recidivism; violent offenders; Duluth

Barczykowska A., 2015, Zastosowanie modelu RNR w diagnozie resocjalizacyjnej dorosłych sprawców przestępstw – rozwiązania angielskie, „Studia Edukacyjne”, nr 34, s. 243–263.
Graham-Kevan N., Bates E.A., 2020, Intimate Partner Violence Perpetrator Programmes: Ideology or Evidence-Based Practice?, The Wiley Handbook of What Works in Violence Risk Management: Theory, Research and Practice, 437–449.
Bąk W., 2016, Pomiar stanu, cechy, ekspresji i kontroli złości. Polska adaptacja kwestionariusza STAXI-2, „Polskie Forum Psychologiczne”, Vol. 21, nr 1.
Chrisler J. C., Ferguson S., 2006, Violence against women as a public health issue, „Annals of the New York Academy of Sciences”, 1087(1), 235–249.
Coker A. L., Smith P. H., Thompson M. P., McKeown R. E., Bethea L., Davis K. E., 2002, Social support protects against the negative effects of partner violence on mental health, „Journal of Women’s Health & Gender-Based Medicine”, 11(5), 465–476.
Czarnecka-Dzialuk B., Drapała K., Ostaszewski P., Więcek-Durańska A., Wójci D., 2017, W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość. Programy korekcyjno-edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Gruszczyńska B., 2007, Przemoc wobec kobiet w Polsce: aspekty prawno-kryminologiczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Helios J., Jedlecka W., 2017, Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Kirwil L., 2015, Doświadczanie agresji przez policjantów i wzorce ich reakcji emocjonalnych na okrucieństwo, „Archiwum Kryminologii”, 37), 101–158.
Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Pilszyk A., 2007, Obraz psychopatologiczny sprawcy przemocy w rodzinie, „Psychiatria Polska”, 41(6).
Rode D., 2010, Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie: charakterystyka sprawców, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Rodgers S. T., 2020, Womanism and Domestic Violence, [w:] Encyclopedia of Social Work.
Różyńska J., 2007, Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik pracownika socjalnego, Warszawa.
Serafin P., Jakubczyk A., Podgórska A., Topolewska-Wochowska A., Wojnar M., 2012, Przemoc pomiędzy partnerami i zachowania ryzykowne u osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, „Alkoholizm i Narkomania”, 25(3), s. 289–305.
Saltzman L.E., Green Y.T., Marks J.S., Thacker S.B., 2000, Violence against women as a public health issue: Comments from the CDC1, „American Journal of Preventive Medicine”, 19(4), 325–329.
Stańdo-Kawecka B., 2014, Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, 33, s. 11–39.
Świerczek A. and Sąd Rejonowy w Będzinie, 2013, Współpraca instytucjonalna kuratora sądowego dla osób dorosłych w ramach sprawowanych dozorów nad skazanymi, „Resocjalizacja Polska” 4, 169–178.

Published : 2021-09-24


Więcek-Durańska, A. (2021). Effectiveness of correctional-educational interventions in correctional institutions aimed at perpetrators of domestic violence in the light of their return to prison. Resocjalizacja Polska, (21), 417-433. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.24

Anna Więcek-Durańska  a.wiecekduranska@gmail.com
Maria Grzegorzewska University  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.