Techniques of Neutralization: Case Study of Drug Dealers


Abstract

The purpose of this study was to examine and describe the specific techniques of neutralization that were used by drug dealer’s. An introduction to the considerations taken is to analyze the phenomenon of crime in the context of individual and social problems. The main aim of the research is to analyze techniques of neutralization (a theory of delinquency). In the next part of this article I present of the methodology assumptions. Free interviews were conducted with drug dealer’s to obtain information about neutralization techniques in greater detail. Furthermore, research highlight the new kind of technique. Conclusions from the study are useful in professional practice (preventive or rehabilitation).

Keywords

drug dealer’s activity; Techniques of Neutralization; Gresham Sykes; David Matza

Babbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.

Bułat K. i in., 2007, Kryminologia, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.

Gaberle A., 2003, Nierozłączna triada. Przestępczość, przestępca, społeczeństwo, Arche, Gdańsk.

Hołyst B., 2009, Kryminologia, LexisNexis, Warszawa.

Konecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.

Leśniak M., 1998, Jednostka – dewiacja – społeczeństwo, [w:] Labirynt współczesnego społeczeństwa, (red.) K. Czekaj i in., Wydawnictwo BBS, Katowice.

Lubelski M., 1985, Droga do przestępstwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Matza D., Sykes G., 1957, Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency, „American Sociological Review”, nr 22.

Mazur E., 2010, Rola rodziny w etiologii zachowań przestępczych na przykładzie osadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach, [w:] Zachowania przestępcze, przyczyny i zapobieganie, (red.) F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Mościskier A., 2001, Natura ludzka i problemy przestępczości, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

O’Boyle T., 2014, Techniques of Neutralization and Cheating in a National Pool League, „International Journal of Business and Social Science”, nr 5.

Piotrowski P., 2011, Rozbój. Uwarunkowania psychospołeczne, motywacja i racjonalność sprawców przestępstw, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Pstrąg D., 2010, Tolerancja wobec przemocy jako czynnik etiologiczny przestępczości, [w:] Zachowania przestępcze przyczyny i zapobieganie, (red.) F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Roberts J., Smallridge J., 2013, Crime Specific Neutralizations: An Empirical Examination of Four Types of Digital Piracy, „International Journal of Cyber Criminology”, nr 7.

Siemaszko A., 1993, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN, Warszawa.

Woronowicz B., 2009, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, PARPAMEDIA, Poznań.

Źródła internetowe

Szczepanik R., Doświadczenie wtórnej wiktymizacji przez kobiety – ofiary przemocy w rodzinie, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5065/2011%20Andragogiczny_Szczepanik.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 01.03.2016].

Published : 2017-01-29


Sikorska, A. (2017). Techniques of Neutralization: Case Study of Drug Dealers. Resocjalizacja Polska, (12), 145-162. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.10

Angelika Sikorska 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.