Caning in Singaporean society Judicial and school dimensions of corporal punishment


Abstract

The purpose of this article is to discuss caning as applied in Singapore from the perspective of an “outsider”. Attention was given to understanding the phenomenon, including the colonial past, but also the values ingrained in the culture with the future needs of the country in mind. In the assumed approach, tensions emerge that are overcome by a strong orientation toward compliance with legal norms. The judicial and school dimensions of caning as a basic punishment were analyzed to recognize the social meaning and magnitude of corporal punishment on their examples. This includes acceptance of corporal punishment as part of discipline and educational interactions within the family. The arguments and evidence presented in the paper are mainly based on a review of the literature on the subject, the results of research conducted in this area, analysis of source documents and newspaper articles and statements on social networks publicized in the media.


Keywords

corporal punishment; judicial caning; school caning; schools; discipline; Singapore

Discipline in Singapore schools, 1995, Singapore Teachers’ Union, Singapore.
Gershoff E.T., 2017, School Corporal Punishment in Global Perspective: Prevalence, Outcomes, and Efforts at Intervention, „Psychology, Health & Medicine”, 22(1).
Golus A., 2019, Dzieciństwo w cieniu rózgi, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Gromkowska-Melosik A., 2015, Elitarne szkolnictwo średnie. Miedzy reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Gromkowska-Melosik A., 2017, Testy edukacyjne. Studium dynamiki selekcji i socjalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Konopczyński M., 2018, Wychowanie w szkole, czyli rola nauczyciela-wychowawcy i funkcja wychowawcza współczesnej szkoły z perspektywy koncepcji pedagogicznej Janusza Korczaka, [w:] Korczakowskie idee w edukacji i pracy społecznej, cz. 3, (red.) M. Michalak, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa.
Konopczyński M., 2013, Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, Pedagogium, Warszawa.
Konopczyński M., 2006, Teoretyczne podstawy metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych, PWN, Warszawa.
Konopczyński M., 2014, Twórcza Resocjalizacja. Zarys koncepcji rozwijania potencjałów, „Resocjalizacja Polska” nr 7.
Kwiatkwski S. T., Nowosad I., 2018, System kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Singapurze. Między utopijną wizją a rzeczywistością, „Studia Edukacyjne” nr 47.
Lee K.Y., 1998, The Singapore Story, Marshall Cavendish, Singapore.
Lee K.Y., 2000, From Third World to First, Marshall Cavendish, Singapore.
Lee K.Y., 2011, Hard Truths to Keep Singapore Going, Straits Times Press, Singapore.
Łopatka A., 2000, Kara cielesna w świetle prawa polskiego i międzynarodowego, „Niebieska Linia”, nr 5.
MOE, 1957, Regulation No 88 under the Schools Regulation Act 1957.
More S’poreans turning away from corporal punishment, The Straits Times, 24 August 2019.
Nowosad I., 2018, Polityka edukacyjna Singapuru. Orientacja na jakość i efektywność, [w:] Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, (red.) R. Nowakowska-Siuta, K. Dmitruk-Sierocińska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
OECD, 2011, Lessons from PISA for the United States, Strong Performers and Successful Reformers in Education, OECD Publishing.
Schleicher A., 2019, Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku, Evidence Institute – Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa.
Tehl M. K., 2012, Corporal punishment – Archaic Or reasonable discipline metod?, „International Journal of Law & Education”, Vol 17, nr 1.
World Economic Forum, 2014, The Global Competitiveness Report 2014–2015: Country/Economy Highlights, World Economic Forum, New York.
Wu M., 2019, Does judicial caning in Singapore amount to torture?, „The King’s Student Law Review”, 10(1).
Zieliński P., 2015, Taoistyczne, konfucjańskie i zachodnie koncepcje pedagogiczne, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.

Published : 2021-09-23


Nowosad, I. (2021). Caning in Singaporean society Judicial and school dimensions of corporal punishment. Resocjalizacja Polska, (21), 135-153. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.09

Inetta Nowosad  i.nowosad@ipp.uz.zgora.pl
University of Zielona Góra  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.