Cooperation of the probation service with the Police – provisions of the law, challenges and restrictions[1] Konstytucja RP
[2] Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
[3] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.0.1360)
[4] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
[5] Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
[6] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
[7] Rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2016 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych
[8] Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej podpisane przez Ministra sprawiedliwości i Komendanta Głównego Policji oraz przedstawicielami Rady Kuratorów z dnia 29 listopada 2010 r.
[9] Pismo Komendanta Głównego Policji do Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2013 r. odnoszące się do spotkania z dnia 8 listopada 2012 r. podczas którego podpisano Aneks do Porozumienia zawartego, w dniu 29 listopada 2010 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, Komendantem Głównym Policji oraz Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczącym utworzenia i funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny, działającego w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 8 listopada 2012 r.
[10 ] Pismo Ministra Sprawiedliwości do Komendanta Głównego Policji Warszawa z dnia 21 lutego 2013 r., dotyczące usprawnienia działań Policji w zakresie pełniejszej ochrony praw osób pokrzywdzonych przemocą w ramach funkcjonowania Procedur współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenia sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej

Published : 2019-03-07


Klonowska, I. (2019). Cooperation of the probation service with the Police – provisions of the law, challenges and restrictions. Resocjalizacja Polska, (17), 69–80. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.17.06

Iwona Klonowska  iwonaklonowska76@interia.pl
Uniwersytet w Białymstoku  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.