Numer 5 (2013), pp. 9-253

Artykuły

pdfSpis treści RP 5 (2013)

 1. Wstęp – Resocjalizacja a polityka
  Autor: Marek Konopczyński, 5 (2013) 9-11
  pdfRP 5 (2013) 9-11
 2. Totalny, stygmatyzujący i wykluczający charakter oddziaływań resocjalizacyjnych
  Autor: Wiesław Ambrozik, 5 (2013) 13-21
  pdfRP 5 (2013) 13-21
 3. Filozofia probacji a edukacja do zawodu terapeuty probacyjnego, szansą humanizowania systemu egzo- i makrospołecznego na poziomie lokalnej demokracji normatywnej
  Autor: Andrzej Bałandynowicz, 5 (2013) 23-47
  pdfRP 5 (2013) 23-47
 4. Wykorzystanie koncepcji resilience w profilaktyce niedostosowania społecznego i resocjalizacji
  Autor: Irena Mudrecka, 5 (2013) 49-61
  pdfRP 5 (2013) 49-61
 5. Kobieta odbywająca karę w warunkach izolacji więziennej – problem marginalny?
  Autor: Agnieszka Nadzieja-Maziarz, 5 (2013) 63-75
  pdfRP 5 (2013) 63-75
 6. Motywowanie osadzonych do udziału w systemie indywidualnego programowania
  Autor: Justyna Siemionow, 5 (2013) 77-85
  pdfRP 5 (2013) 77-85
 7. Struktura planów życiowych młodzieży niedostosowanej społecznie, przebywającej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
  Autorzy: Marcin Szulc, Monika Piotrzkowska-Dziamska, 5 (2013) 87-111
  pdfRP 5 (2013) 87-111
 8. Młodzieżowy ośrodek socjoterapii jako ogniwo systemu profilaktyki i terapii dzieci i młodzieży
  Autor: Robert Lisewski, 5 (2013) 113-126
  pdfRP 5 (2013) 113-126
 9. Proces socjalizacji dzieci na ulicy do gangów i zorganizowanych grup przestępczych w przestrzeniach lokalnych. Komunikat z badań
  Autor: Małgorzata Michel, 5 (2013) 127-149
  pdfRP 5 (2013) 127-149
 10. Motywacja oraz zachowania pro- i antyspołeczne nieletnich niedostosowanych społecznie w porównaniu z rówieśnikami dostosowanymi społecznie
  Autor: Hubert Kupiec, 5 (2013) 151-165
  pdfRP 5 (2013) 151-165
 11. Przyczyny degradacji skazanych poszkodowanych w realiach polskich więzień
  Autor: Mariusz Snopek, 5 (2013) 167-182
  pdfRP 5 (2013) 167-182
 12. Krótka skala oceny klimatu społecznego zespołu kuratorskiego – opis konstrukcji i własności psychometryczne
  Autor: Bartłomiej Skowroński, 5 (2013) 183-202
  pdfRP 5 (2013) 183-202
 13. Rola dzielnicowego w profilaktyce i probacji w środowisku lokalnym
  Autor: Jacek Copik, 5 (2013) 203-217
  pdfRP 5 (2013) 203-217
 14. Kształcenie pedagogów resocjalizacji – doniesienia z badań
  Autorzy : Justyna Kusztal, Joanna Sztuka, 5 (2013) 219-232
  pdfRP 5 (2013) 219-232
 15. Percepcja zachodzących zmian we własnym funkcjonowaniu u uczestników stacjonarnej terapii uzależnień od narkotyków
  Autor: Robert Opora, 5 (2013) 233-240
  pdfRP 5 (2013) 233-240
 16. Sposoby radzenia sobie ze stresem i wsparcie społeczne u osób z problemem alkoholowym
  Autor: Alina Ukalisz, 5 (2013) 241-253
  pdfRP 5 (2013) 241-253
 17. Recenzja książki: M. Konopczyńskiego, „Kryzys resocjalizacji, czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjne”, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2013
  Autor: Wiesław Ambrozik, 5 (2013) 255-255
  pdfRP 5 (2013) 255-255
 18. Recenzja książki: M. Konopczyńskiego, „Kryzys resocjalizacji, czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjne”, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa
  2013

  Autor: Zdzisław Kosyrz, 5 (2013) 256-257
  pdfRP 5 (2013) 256-257
 19. Recenzja książki: K. A. Wojcieszka, „Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych. Pedagogiczne implikacje grupowych interwencji krótkoterminowych”, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2013
  Autor: Beata Maria Nowak, 5 (2013) 258-259
  pdfRP 5 (2013) 258-259
 20. Recenzja książki: M. Michel, „Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich”, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2013
  Autor: Beata Maria Nowak, 5 (2013) 260-261
  pdfRP 5 (2013) 260-261
 21. Informacje i Wydarzenia
  RP 5 (2013) 263-271
  pdfRP 5 (2013) 263-271
 22. Redakcja Poleca
  RP 5 (2013) 272
  pdfRP 5 (2013) 272