Issuse related to perpetratos of child sexual abuse – a review


Abstract

Przestępstwa seksualne wobec dzieci stanowią szczególny obszar zainteresowania społecznego, nadużycie dziecka jest przekroczeniem norm obyczajowych, prawnych oraz biologicznych. Akt przemocy seksualnej wobec dziecka wywołuje niezmiennie silne oburzenie społeczne. Sami sprawcy przestępstw stanowią grupę niehomogeniczną o różnych historiach życia, co wpływa na trudność używania miarodajnych narzędzi szacujących ryzyko ponownego popełnienia czynu. W poniższym artykule opisano diagnostykę pedofilii według wydania DSM-5 oraz przedstawiono najbardziej popularne modele wyjaśniające złożoną etiopatogenezę zaburzeń preferencji seksualnych pod postacią pedofilii.  Poddano także analizie stosowane i rekomendowane programy terapeutyczne oraz ich ograniczenia.


[1] Araji, S., Finkelhor, D. Explanations of pedophilia: Review of empirical research, 1985, Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law, 13 (1)
[2] Beech A, Ward T., 2004, The integration of etiology and risk in sexual offenders: A theoretical framework, Aggression and Violent Behavior, Volume 10, Issue 1,
[3] Beech, A. R., & Ward, T., 2004, The integration of etiology and risk in sexual offenders: A theoretical framework. Aggression and Violent Behavior, 10(1),
[4] Beisert, M., 2011, Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia, Wyd. GWP, Sopot
[5] Beisert, M. (2020). Dzieci jako ofiary przemocy seksualnej. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Warszawa: Wyd. PWN.
[6] Bumby K, HansenD.,1997, Intimacy deficits, fear of intimacy, and loneliness among sexual offenders. Criminal Justice and Behav. 24(3).
[7] Gannon T, Terriere R,Leader, T.Wardand, 2012, Siegert’s Pathways Model of child sexual offending: a cluster analysis evaluation. Psychol Crime Law.;18.
[8] Gannon TA, Ward T., 2008, Rape: psychopathology and theory. In: Laws DR,
O’Donohue W, eds. Sexual Deviance: Theory, Assessment, and Treatment. vol. 2. New York: Guilford Press.
[9] Hall, G. C. & Hirschman, R.,1992, Sexual aggression against children: a conceptual perspective of etiology. Criminal Justice and Behavior, 19.
[10] Hall R. C., Hall R. C., 2009. A profile of pedophilia: definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues. FOCUS 7.
[11] Howard J. Shaffer Ph.,1994, Considering two models of excessive sexual behaviors: Addiction and obsessive-compulsive disorder, Sexual Addiction & Compulsivity, 1:1
[12] Hanson RK (2002) Recidivism and age: follow-up data from 4,673 sexual offenders. Journal of Interpersonal Violence 17.
[13] K r a s o w s k a, A., Jakubczyk, A., Czernikiewicz, W., Wojnar, M., Nasierowski, T., 2013, Impulsywność sprawców przestępstw seksualnych – nowe koncepcje czy powrót do źródeł? Psychiatria Polska, , tom XLVII, Nr 4.
[14] Lew -Starowicz, Z., 2000, Seksuologia sądowa, Wyd. PZWL,Warszawa,
[15] Lew- Starowicz Z., 2015, Seksuologia Polska; 13 (2)
[16] Marcinek P., Peda A., 2009, Terapia sprawców przestępstw seksualnych w warunkach izolacji więziennej. Seksuologia Polska ;7(2).
[17] Marshall W, Marshall L, Serran G. O’Brien M., 2007, Skuteczna terapia sprawców przestępstw seksualnych: program Rockwood. Dziecko krzywdzone.1: 18.
[18] Marshall W., Howard L., E. Barbaree E., 2013, Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories, and Treatment of the Offender Springer Science & Business Media
[19] Ricciardelli R., Moir M., 2013, Stigmatized among the Stigmatized: Sex Offenders in Canadian Penitentiaries Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 55 (3).
[20] Salter, A., 2003, Pokonywanie traumy. Jak zrozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Wyd. Media Rodzina, Poznań
[21] Salter, A., 2005, Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni, Wyd. Media rodzina, Poznań.
[22] Seto, M.C. Is Pedophilia a Sexual Orientation? 2012 Arch Sex Behav 41,
[23] Soldati L.,Bianchi F., Schokaert D., Bolmont J.,, Hasler R., Perrouu N., 2021, Association of ADHD and hypersexuality and paraphilias, Psychiatry Research,
[24] Sorrentino, R.; Brown A., Berard B., Peretti K., 2018, Sex Offenders: General Information and Treatment, Psychiatric Annals.;48(2).
[25] Spencer D., 2009, Sex offender as homo sacer. Punishment & Society. ;11(2).
[26] Storebø., 2016, O.J., E. Simonsen,E., The association between ADHD and Antisocial Personality Disorder (ASPD): a review J. Atten. Disord., 20 (10).
[27] Szumiło – Kulczycka D., 2016, Nadzór prewencyjny sprawców niebezpiecznych po odbyciu kary [w] Przestępstwa seksualne – ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne (red). P. Herbowski, W. Krawczyk, D. Słabczyńska, A. Zalewska., Wyd. Difin, Warszawa.
[28] Tenbergen G., Wittfoth M., Frieling H., Ponseti J., Walter M., Walter H., Beier M., Schiffer B., Kruger T., 2015, The neurobiology and psychology of pedophilia: recent advances and challenges, Frontiers in Human Neuroscience, 9, Article 344
[29] Schuler, M., Mohnke, S., Till Amelung, Dziobek, I., Borchardt, V., Gerwinn, H., Kärgel, C., Jonas Kneer, a Massau, C., Pohl, A., Weiß, S., Pieper, S., Sinke, C.,Klaus M. Beier, Martin Walter, Ponseti, J., Schiffer, B., Tillmann H. C. Kruger & Henrik , H.,2021, Empathy in paedophilia and sexual offending against children: a longitudinal extension, Journal of Sexual Aggression.

Published : 2021-12-27


Marzec, M. (2021). Issuse related to perpetratos of child sexual abuse – a review. Resocjalizacja Polska, (22), 347–357. https://doi.org/10.22432/rp.405

Magdalena Marzec 
Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie  Poland
https://orcid.org/0000-0001-5789-3442


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.