Pragmatyczna teoria komunikacji w profilaktyce zaburzeń zachowania i relacji społecznych


Abstract

Celem niniejszego artykułu jest omówienie pragmatycznej teorii komunikacji Paula Watzlawicka i współpracowników - badaczy z Palo Alto jako jednej z koncepcji przydatnych w działaniach edukacyjnych i profilaktycznych służących zapobieganiu zaburzeniom zachowania i relacji społecznych. Autorka przedstawia podstawowe założenia koncepcji, omawia je oraz podejmuje próbę interpretacji pięciu aksjonamtów komunikacji sięgając po wybrane przykłady ilustrujące każdy z nich. W końcowej części formułuje pytania wyprowadzone z założeń koncepcji, które mogą być przydatne dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z grupy ryzyka zaburzeń zachowania i zaburzeń relacji społecznych. Pytania mają inspirować do refleksji nad obserwowanymi zachowaniami komunikacyjnymi dzieci i młodzieży oraz własnym sposobem komunikowania pedagogów pracujących z osobami z grupy ryzyka. W ten sposób podejmuje próbę ukazania użyteczności tej koncepcji dla praktyki edukacyjnej.Published : 2021-12-27


Kuszak, K. (2021). Pragmatyczna teoria komunikacji w profilaktyce zaburzeń zachowania i relacji społecznych. Resocjalizacja Polska, (22), 157-170. https://doi.org/10.22432/rp.394

Kinga Kuszak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.