Tadeusz Belerski, Kawalerowie Orderu Uśmiechu, cz. 1, Wydawnictwo Meissner & Partners, Warszawa 2013 Tadeusz Belerski, Kawalerowie Orderu Uśmiechu. Słońce za serce, cz. 2, Wydawnictwo Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Warszawa 2020[1] Jan Paweł II, 1985, Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków.
[2] Śliwerski B., 2007, Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
[3] Theiss W., 2012, „Dziecko to człowiek”. Pedagogiczne dziedzictwo Janusza Korczaka, „Pedagogika Społeczna”, nr 4

Published : 2020-12-30


Babicki, Z. (2020). Tadeusz Belerski, Kawalerowie Orderu Uśmiechu, cz. 1, Wydawnictwo Meissner & Partners, Warszawa 2013 Tadeusz Belerski, Kawalerowie Orderu Uśmiechu. Słońce za serce, cz. 2, Wydawnictwo Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Warszawa 2020. Resocjalizacja Polska, (20), 351-355. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.22

Zbigniew Babicki  z.babicki@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.