Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 11 (2016) Nieformalne taksonomie wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich tworzone przez personel w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych Socjologiczna analiza zjawiska Abstrakt  PDF
Piotr Chomczyński
 
Nr 14 (2017) Gotowość do zmiany przestępczych kobiet i mężczyzn Abstrakt  PDF
Krzysztof Biel
 
Nr 14 (2017) Religia i konwersja jako potencjał w resocjalizacji Abstrakt  PDF
Maciej Bernasiewicz
 
Nr 13 (2017) Refleksje pedagogiczno-teologicznenad procesem destygmatyzacji Abstrakt  PDF
Kazimierz Pierzchała
 
Nr 13 (2017) Penalizacyjna pułapka wadliwej polityki społecznej Abstrakt  PDF
Kazimierz Pospiszyl
 
Vol 12 (2016) Rola organizacji pozarządowych w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej w Polsce i w Niemczech– historia i teraźniejszość Abstrakt  PDF
Małgorzata Kubala
 
Nr 15 (2018) Relacje nieletnich z policją w środowisku otwartym w perspektywie profilaktyki społecznej i resocjalizacji Abstrakt  PDF
Krzysztof Sawicki
 
Nr 15 (2018) Bezpieczeństwo jako fundament budowania procesu resocjalizacji, readaptacji i reintegracji w środowisku lokalnym. Abstrakt  PDF
Iwona Klonowska
 
Nr 15 (2018) Twórczość codzienna jako wartość w procesie readaptacji Abstrakt  PDF
Agata Cudowska
 
Nr 14 (2017) Praca charytatywna mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Dolnego Śląska – raport z badań Abstrakt  PDF
Emilia Sokołowska
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.