Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 12 (2016) Rola organizacji pozarządowych w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej w Polsce i w Niemczech– historia i teraźniejszość Abstrakt   PDF   PDF (English)
Małgorzata Kubala
 
Vol 11 (2016) Różnorodne rozumienie niektórych przestępstw i ich kontekstu: kwantyfikacja technik neutralizacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Małgorzata J. Zuber, Edward W. Greenberg, Linda M. Williams
 
Nr 13 (2017) Skłonność skazanych do ingracjacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Zbigniew Nowacki
 
Vol 11 (2016) Sprawozdanie z III Forum Resocjalizacji „Meandry współczesnej resocjalizacji”, Białystok, 23.10.2015 r. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Anna Chańko, Emilia Wołyniec
 
Vol 11 (2016) Sprawozdanie z konferencji naukowej „Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity i prawdy”, Warszawa, 10.03.2016 r. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Violetta Duda
 
Vol 11 (2016) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną” Środa Wielkopolska, 25–26.05.2015 r. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Jolanta Spętana
 
Nr 13 (2017) Sprawozdanie z Ogólnopolskich Konferencji Naukowych z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce” - Kraków, 12 czerwca 2015 r. i 3 czerwca 2016 r. Szczegóły   PDF   PDF (English)
Karolina Kmiecik- Jusięga, Justyna Kusztal
 
Vol 11 (2016) Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej KNP PAN z dnia 29.01.2016 r. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Aneta Skuza
 
Vol 11 (2016) Strategia redukcji szkód w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu Abstrakt   PDF   PDF (English)
Ewa Dubiel
 
Vol 12 (2016) Style humoru wychowanków i wychowawców a klimat społeczny placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich Abstrakt   PDF   PDF (English)
Anna Karłyk-Ćwik
 
Vol 12 (2016) Techniki neutralizacji przestępstw stosowane przez dilerów substancji psychoaktywnych – analiza wybranych przypadków* Abstrakt   PDF   PDF (English)
Angelika Sikorska
 
Vol 12 (2016) Teoria historii życia a zachowania przestępcze Abstrakt   PDF   PDF (English)
Monika Kwiek, Stefan Florek, Przemysław Piotrowski
 
Nr 14 (2017) Teoria samokontroli/biegu życia autorstwa T.C. Pratta – propozycja rozwinięcia ewolucyjnego Abstrakt   PDF   PDF (English)
Stefan Florek, Przemysław Piotrowski
 
Nr 15 (2018) Trening uważności w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Kontekst teoretyczny Abstrakt   PDF   PDF (English)
Maciej Muskała
 
Nr 14 (2017) Troski i kłopoty związane z wdrażaniem rozwiązań w pracy zawodowej Badania nieustannie wskazują nam, że dla wyników programu ważniejszy jest sposób jego realizacji niż to jaki jest McLaughlin i in. 1975 Abstrakt   PDF   PDF (English)
Mario A. Paparozzi
 
Nr 15 (2018) Twórczość codzienna jako wartość w procesie readaptacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Agata Cudowska
 
Vol 12 (2016) Usamodzielnianie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Karina Szafrańska
 
Nr 14 (2017) Wartość grup samopomocowych w wychodzeniu z uzależnienia i trwaniu w trzeźwości osób karanych – propozycje uspołecznienia Abstrakt   PDF   PDF (English)
Anna Kieszkowska
 
Nr 15 (2018) Więziennictwo w Polsce i Ukrainie: od dziedzictwa totalitarnego do współczesnego europejskiego systemu penitencjarnego Abstrakt   PDF   PDF (English)
Luba Krupnyk
 
Vol 12 (2016) Współpraca z podopiecznymi, ich rodziną i szkołą w opiniach rodzinnych kuratorów sądowych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Beata Górnicka
 
Vol 12 (2016) Wybrane determinanty polaryzacji samooceny w grupie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Ewa Wysocka, Barbara Ostafińska-Molik
 
Nr 14 (2017) Wybrane psychospołeczne zasoby i deficyty osób odbywających karę pozbawienia wolności Abstrakt   PDF   PDF (English)
Bartłomiej Skowroński, Aneta Domżalska
 
Nr 15 (2018) Wybrane sposoby ochrony kobiet doświadczających przemocy małżeńskiej – uwarunkowania prawne a ocena praktyków Abstrakt   PDF   PDF (English)
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Emilia Kramkowska, Krzysztof Czykier, Anna Szafranek
 
Nr 13 (2017) Wyjaśnienie zależności pomiędzy przymierzem terapeutycznym a efektami terapii: rola pośredniczącego wpływu wieku i płci w leczeniu uzależnień u osób nieletnich Abstrakt   PDF   PDF (English)
Olusegun E. Afolabi, Fatai A. Adebayo
 
Nr 14 (2017) Wykluczenie społeczne – słowo jako symbol określające naturę człowieczeństwa Abstrakt   PDF   PDF (English)
Andrzej Bałandynowicz
 
51 - 75 z 81 elementów << < 1 2 3 4 > >>