Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 11 (2016) Strategia redukcji szkód w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu Abstrakt   PDF   PDF (English)
Ewa Dubiel
 
Vol 12 (2016) Style humoru wychowanków i wychowawców a klimat społeczny placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich Abstrakt   PDF   PDF (English)
Anna Karłyk-Ćwik
 
Vol 12 (2016) Techniki neutralizacji przestępstw stosowane przez dilerów substancji psychoaktywnych – analiza wybranych przypadków* Abstrakt   PDF   PDF (English)
Angelika Sikorska
 
Vol 12 (2016) Teoria historii życia a zachowania przestępcze Abstrakt   PDF   PDF (English)
Monika Kwiek, Stefan Florek, Przemysław Piotrowski
 
Nr 14 (2017) Teoria samokontroli/biegu życia autorstwa T.C. Pratta – propozycja rozwinięcia ewolucyjnego Abstrakt   PDF   PDF (English)
Stefan Florek, Przemysław Piotrowski
 
Nr 14 (2017) Troski i kłopoty związane z wdrażaniem rozwiązań w pracy zawodowej Badania nieustannie wskazują nam, że dla wyników programu ważniejszy jest sposób jego realizacji niż to jaki jest McLaughlin i in. 1975 Abstrakt   PDF   PDF (English)
Mario A. Paparozzi
 
Vol 12 (2016) Usamodzielnianie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Karina Szafrańska
 
Nr 14 (2017) Wartość grup samopomocowych w wychodzeniu z uzależnienia i trwaniu w trzeźwości osób karanych – propozycje uspołecznienia Abstrakt   PDF   PDF (English)
Anna Kieszkowska
 
Vol 12 (2016) Współpraca z podopiecznymi, ich rodziną i szkołą w opiniach rodzinnych kuratorów sądowych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Beata Górnicka
 
Vol 12 (2016) Wybrane determinanty polaryzacji samooceny w grupie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Ewa Wysocka, Barbara Ostafińska-Molik
 
Nr 14 (2017) Wybrane psychospołeczne zasoby i deficyty osób odbywających karę pozbawienia wolności Abstrakt   PDF   PDF (English)
Bartłomiej Skowroński, Aneta Domżalska
 
Nr 13 (2017) Wyjaśnienie zależności pomiędzy przymierzem terapeutycznym a efektami terapii: rola pośredniczącego wpływu wieku i płci w leczeniu uzależnień u osób nieletnich Abstrakt   PDF   PDF (English)
Olusegun E. Afolabi, Fatai A. Adebayo
 
Nr 14 (2017) Wykluczenie społeczne – słowo jako symbol określające naturę człowieczeństwa Abstrakt   PDF   PDF (English)
Andrzej Bałandynowicz
 
Vol 11 (2016) Wypalenie zawodowe sądowych kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i rodzinnych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Bartłomiej Skowroński
 
Vol 12 (2016) Zmiany kryteriów w diagnozowaniu zaburzeń związanych z hazardem oraz uzależnień chemicznych i czynnościowych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Iwona Niewiadomska, Agnieszka Palacz-Chrisidis
 
Vol 11 (2016) Zmiany w zakresie zachowań problemowych podopiecznych „Domów dla Dzieci” Abstrakt   PDF   PDF (English)
Robert Opora
 
Nr 13 (2017) „Jestem bezsilna, mogę popłakać w ukryciu” – kobiety skazane na kary długoterminowe o dolegliwościach pobytu w więzieniu Abstrakt   PDF   PDF (English)
Jagoda Chmielewska
 
Nr 14 (2017) „Niewidzialne dzieci” – o sytuacji społecznej dzieci osób pozbawionych wolności Abstrakt   PDF   PDF (English)
Sonia Dzierzyńska-Breś
 
51 - 68 z 68 elementów << < 1 2 3