Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 13 (2017) Penalizacyjna pułapka wadliwej polityki społecznej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Kazimierz Pospiszyl
 
Nr 14 (2017) Perspektywa jakości życia zabójcy – krytyczna dyskusja znaczenia wielokontekstualności doświadczeń Abstrakt   PDF   PDF (English)
Joanna Żeromska- Charlińska
 
Vol 12 (2016) Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie Abstrakt   PDF   PDF (English)
Karol Konaszewski
 
Nr 13 (2017) Poczucie sensu życia osób uzależnionych od narkotyków Abstrakt   PDF   PDF (English)
Marta Kaczyńska
 
Nr 14 (2017) Praca charytatywna mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Dolnego Śląska – raport z badań Abstrakt   PDF   PDF (English)
Emilia Sokołowska
 
Nr 13 (2017) Prężność psychiczna a wsparcie społeczne w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie.Badania pilotażowe. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Karol Konaszewski, Łukasz Kwadrans
 
Nr 13 (2017) Problematyka samotności i poczucie osamotnienia młodzieży, wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Karina Szafrańska
 
Vol 11 (2016) Profesor Gościmierz Geras – wspomnienie i wstęp do zrozumienia zagadnień z obszaru psychologii penitencjarnej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Beata Pastwa-Wojciechowska
 
Nr 14 (2017) Przestępczość kobiet w wybranych teoriach kryminologicznych – konteksty płci kulturowej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Wojciech Andraszczyk
 
Vol 12 (2016) Psycholingwistyczny portret sprawcy przestępstw. Wstęp do dyskusji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska
 
Vol 11 (2016) Psychopedagogiczne i kryminologiczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży Abstrakt   PDF   PDF (English)
Iwona Klonowska
 
Nr 13 (2017) Refleksje pedagogiczno-teologicznenad procesem destygmatyzacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Kazimierz Pierzchała
 
Nr 13 (2017) Reifikacja i postantropologia prawa o młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Andrzej Bałandynowicz
 
Nr 14 (2017) Religia i konwersja jako potencjał w resocjalizacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Maciej Bernasiewicz
 
Vol 11 (2016) Renata Szczepanik, Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 410 Abstrakt   PDF   PDF (English)
Małgorzata Michel
 
Nr 13 (2017) Rewiktymizacja ofiar wykorzystywanych seksualnie przez kobiety Abstrakt   PDF   PDF (English)
Małgorzata H. Kowalczyk
 
Vol 11 (2016) Robert Opora, Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2015, ss. 234 Abstrakt   PDF   PDF (English)
Mieczysław Ciosek
 
Vol 12 (2016) Rola organizacji pozarządowych w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej w Polsce i w Niemczech– historia i teraźniejszość Abstrakt   PDF   PDF (English)
Małgorzata Kubala
 
Vol 11 (2016) Różnorodne rozumienie niektórych przestępstw i ich kontekstu: kwantyfikacja technik neutralizacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Małgorzata J. Zuber, Edward W. Greenberg, Linda M. Williams
 
Nr 13 (2017) Skłonność skazanych do ingracjacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Zbigniew Nowacki
 
Vol 11 (2016) Sprawozdanie z III Forum Resocjalizacji „Meandry współczesnej resocjalizacji”, Białystok, 23.10.2015 r. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Anna Chańko, Emilia Wołyniec
 
Vol 11 (2016) Sprawozdanie z konferencji naukowej „Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity i prawdy”, Warszawa, 10.03.2016 r. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Violetta Duda
 
Vol 11 (2016) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną” Środa Wielkopolska, 25–26.05.2015 r. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Jolanta Spętana
 
Nr 13 (2017) Sprawozdanie z Ogólnopolskich Konferencji Naukowych z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce” - Kraków, 12 czerwca 2015 r. i 3 czerwca 2016 r. Szczegóły   PDF   PDF (English)
Karolina Kmiecik- Jusięga, Justyna Kusztal
 
Vol 11 (2016) Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej KNP PAN z dnia 29.01.2016 r. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Aneta Skuza
 
26 - 50 z 68 elementów << < 1 2 3 > >>