Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 11 (2016) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji” Gdańsk, 18–19.11.2015 r. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz
 
Vol 11 (2016) Osobowe przesłanki skutecznej resocjalizacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Marek Konopczyński
 
Vol 12 (2016) Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kadry penitencjarnej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Beata Pastwa-Wojciechowska, Andrzej Piotrowski
 
Nr 14 (2017) Oświadczenie redaktorów naczelnych czasopism naukowych wydawanych pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk Szczegóły   PDF   PDF (English)
. .
 
Nr 15 (2018) Pedagog resocjalizacyjny w przestrzeni instytucjonalnej Szczegóły   PDF   PDF (English)
Marek Konopczyński
 
Nr 13 (2017) Penalizacyjna pułapka wadliwej polityki społecznej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Kazimierz Pospiszyl
 
Nr 14 (2017) Perspektywa jakości życia zabójcy – krytyczna dyskusja znaczenia wielokontekstualności doświadczeń Abstrakt   PDF   PDF (English)
Joanna Żeromska- Charlińska
 
Vol 12 (2016) Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie Abstrakt   PDF   PDF (English)
Karol Konaszewski
 
Nr 13 (2017) Poczucie sensu życia osób uzależnionych od narkotyków Abstrakt   PDF   PDF (English)
Marta Kaczyńska
 
Nr 15 (2018) Postawy rodzicielskie matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności Abstrakt   PDF   PDF (English)
Zdzisław Bartkowicz, Agnieszka Wróbel-Chmiel
 
Nr 14 (2017) Praca charytatywna mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Dolnego Śląska – raport z badań Abstrakt   PDF   PDF (English)
Emilia Sokołowska
 
Nr 13 (2017) Prężność psychiczna a wsparcie społeczne w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie.Badania pilotażowe. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Karol Konaszewski, Łukasz Kwadrans
 
Nr 13 (2017) Problematyka samotności i poczucie osamotnienia młodzieży, wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Karina Szafrańska
 
Vol 11 (2016) Profesor Gościmierz Geras – wspomnienie i wstęp do zrozumienia zagadnień z obszaru psychologii penitencjarnej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Beata Pastwa-Wojciechowska
 
Nr 14 (2017) Przestępczość kobiet w wybranych teoriach kryminologicznych – konteksty płci kulturowej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Wojciech Andraszczyk
 
Vol 12 (2016) Psycholingwistyczny portret sprawcy przestępstw. Wstęp do dyskusji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska
 
Vol 11 (2016) Psychopedagogiczne i kryminologiczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży Abstrakt   PDF   PDF (English)
Iwona Klonowska
 
Nr 13 (2017) Refleksje pedagogiczno-teologicznenad procesem destygmatyzacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Kazimierz Pierzchała
 
Nr 13 (2017) Reifikacja i postantropologia prawa o młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Andrzej Bałandynowicz
 
Nr 15 (2018) Relacje nieletnich z policją w środowisku otwartym w perspektywie profilaktyki społecznej i resocjalizacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Krzysztof Sawicki
 
Nr 14 (2017) Religia i konwersja jako potencjał w resocjalizacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Maciej Bernasiewicz
 
Vol 11 (2016) Renata Szczepanik, Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 410 Abstrakt   PDF   PDF (English)
Małgorzata Michel
 
Nr 13 (2017) Rewiktymizacja ofiar wykorzystywanych seksualnie przez kobiety Abstrakt   PDF   PDF (English)
Małgorzata H. Kowalczyk
 
Vol 11 (2016) Robert Opora, Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2015, ss. 234 Abstrakt   PDF   PDF (English)
Mieczysław Ciosek
 
Nr 15 (2018) Rodzina w percepcji i ocenie osób odbywających karę pozbawienia wolności Abstrakt   PDF   PDF (English)
Anna Chańko – Kraszewska
 
26 - 50 z 81 elementów << < 1 2 3 4 > >>