Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 12 (2016) Agnieszka Szczecińska Szczegóły
Katarzyna Karasiak
 
Nr 13 (2017) Agresja dzieci w świetle teorii społeczno-poznawczej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Adrianna Alicja Fronczak
 
Nr 14 (2017) Badania osobopoznawcze w penitencjarystyce Abstrakt   PDF   PDF (English)
Robert Poklek
 
Vol 11 (2016) Barbara Adamczyk, Dzieci ulicy w Polsce i na świecie. Definicja, typologia, etiologia, Akademia Ignatianum/Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 479 Abstrakt   PDF   PDF (English)
Ewa Sowa-Behtane
 
Nr 13 (2017) Czas zmiany społeczno-kulturowej a problemy współczesnego więziennictwa Szczegóły   PDF   PDF (English)
Marek Konopczyński
 
Nr 13 (2017) Czynniki warunkujące samoocenę nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych Abstrakt   PDF   PDF (English)
Karol Konaszewski, Tomasz Sosnowski
 
Vol 11 (2016) Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary Abstrakt   PDF   PDF (English)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz
 
Nr 13 (2017) Duchowość osób odbywających karę pozbawienia wolności Abstrakt   PDF   PDF (English)
Bartłomiej Skowroński, Aneta Domżalska
 
Vol 11 (2016) Empatia a doświadczanie i stosowanie agresji wśród młodzieży Abstrakt   PDF   PDF (English)
Agnieszka Lewicka-Zelent, Sylwia Huczuk
 
Nr 14 (2017) Gotowość do zmiany przestępczych kobiet i mężczyzn Abstrakt   PDF   PDF (English)
Krzysztof Biel
 
Vol 12 (2016) Klimat społeczny instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego Abstrakt   PDF   PDF (English)
Beata Maria Nowak
 
Vol 11 (2016) Koniec zjawiska „mass imprisonment” w USA? (Nie)opłacalność szerokiego stosowania kary więzienia Abstrakt   PDF   PDF (English)
Kamil Miszewski
 
Vol 12 (2016) L’uso dei tempi e dei modi, traduzione delle espressioni fisse, idiomatiche e metaforiche e cambiamenti dei costrutti frasali nella versione polacca de «I dodici abati di Challant». Come superare i limiti di un sistema linguistico Abstrakt   PDF (Italiano)
Claudio Salmeri
 
Nr 14 (2017) Mechanizmy destygmatyzacji społecznej Szczegóły   PDF   PDF (English)
Marek Konopczyński
 
Vol 12 (2016) Misja i zasady pracy ośrodków resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży Abstrakt   PDF   PDF (English)
Marek Konopczyński
 
Vol 11 (2016) Na krawędzi więziennej egzystencji – skazani „cwaniacy” w soczewce podkulturowego spojrzenia Abstrakt   PDF   PDF (English)
Sławomir Przybyliński
 
Vol 11 (2016) Nadanie stopnia doktora habilitowanego Szczegóły   PDF   PDF (English)
. .
 
Vol 12 (2016) Nasilenie cech psychopatii wśród kobiet osadzonych w zakładach karnych. Charakterystyka psychospołeczna Abstrakt   PDF   PDF (English)
Magdalena Bolek
 
Vol 11 (2016) Niedostatki w zasobach środowiska rodzinnego a zaburzenia rozwojowe i problemy adaptacyjne dzieci Abstrakt   PDF   PDF (English)
Beata Maria Nowak
 
Vol 11 (2016) Nieformalne taksonomie wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich tworzone przez personel w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych Socjologiczna analiza zjawiska Abstrakt   PDF   PDF (English)
Piotr Chomczyński
 
Vol 11 (2016) Nierówności społeczne jako wyznacznik różnych oczekiwań rodziców w zakresie zaangażowania w kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) w Nigerii Abstrakt   PDF   PDF (English)
Olusegun Emmanuel Afolabi
 
Vol 11 (2016) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji” Gdańsk, 18–19.11.2015 r. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz
 
Vol 11 (2016) Osobowe przesłanki skutecznej resocjalizacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Marek Konopczyński
 
Vol 12 (2016) Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kadry penitencjarnej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Beata Pastwa-Wojciechowska, Andrzej Piotrowski
 
Nr 14 (2017) Oświadczenie redaktorów naczelnych czasopism naukowych wydawanych pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk Szczegóły   PDF   PDF (English)
. .
 
1 - 25 z 68 elementów 1 2 3 > >>