Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 12 (2016) Agnieszka Szczecińska Szczegóły
Katarzyna Karasiak
 
Vol 11 (2016) Barbara Adamczyk, Dzieci ulicy w Polsce i na świecie. Definicja, typologia, etiologia, Akademia Ignatianum/Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 479 Abstrakt   PDF   PDF (English)
Ewa Sowa-Behtane
 
Vol 11 (2016) Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary Abstrakt   PDF   PDF (English)
Monika Noszczyk-Bernasiewicz
 
Vol 11 (2016) Empatia a doświadczanie i stosowanie agresji wśród młodzieży Abstrakt   PDF   PDF (English)
Agnieszka Lewicka-Zelent, Sylwia Huczuk
 
Vol 12 (2016) Klimat społeczny instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego Abstrakt   PDF   PDF (English)
Beata Maria Nowak
 
Vol 11 (2016) Koniec zjawiska „mass imprisonment” w USA? (Nie)opłacalność szerokiego stosowania kary więzienia Abstrakt   PDF   PDF (English)
Kamil Miszewski
 
Vol 12 (2016) L’uso dei tempi e dei modi, traduzione delle espressioni fisse, idiomatiche e metaforiche e cambiamenti dei costrutti frasali nella versione polacca de «I dodici abati di Challant». Come superare i limiti di un sistema linguistico Abstrakt   PDF (Italiano)
Claudio Salmeri
 
Vol 12 (2016) Misja i zasady pracy ośrodków resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży Abstrakt   PDF   PDF (English)
Marek Konopczyński
 
Vol 11 (2016) Na krawędzi więziennej egzystencji – skazani „cwaniacy” w soczewce podkulturowego spojrzenia Abstrakt   PDF   PDF (English)
Sławomir Przybyliński
 
Vol 11 (2016) Nadanie stopnia doktora habilitowanego Szczegóły   PDF   PDF (English)
. .
 
Vol 12 (2016) Nasilenie cech psychopatii wśród kobiet osadzonych w zakładach karnych. Charakterystyka psychospołeczna Abstrakt   PDF   PDF (English)
Magdalena Bolek
 
Vol 11 (2016) Niedostatki w zasobach środowiska rodzinnego a zaburzenia rozwojowe i problemy adaptacyjne dzieci Abstrakt   PDF   PDF (English)
Beata Maria Nowak
 
Vol 11 (2016) Nieformalne taksonomie wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich tworzone przez personel w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych Socjologiczna analiza zjawiska Abstrakt   PDF   PDF (English)
Piotr Chomczyński
 
Vol 11 (2016) Nierówności społeczne jako wyznacznik różnych oczekiwań rodziców w zakresie zaangażowania w kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) w Nigerii Abstrakt   PDF   PDF (English)
Olusegun Emmanuel Afolabi
 
Vol 11 (2016) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji” Gdańsk, 18–19.11.2015 r. Abstrakt   PDF   PDF (English)
Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz
 
Vol 11 (2016) Osobowe przesłanki skutecznej resocjalizacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Marek Konopczyński
 
Vol 12 (2016) Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kadry penitencjarnej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Beata Pastwa-Wojciechowska, Andrzej Piotrowski
 
Vol 12 (2016) Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie Abstrakt   PDF   PDF (English)
Karol Konaszewski
 
Vol 11 (2016) Profesor Gościmierz Geras – wspomnienie i wstęp do zrozumienia zagadnień z obszaru psychologii penitencjarnej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Beata Pastwa-Wojciechowska
 
Vol 12 (2016) Psycholingwistyczny portret sprawcy przestępstw. Wstęp do dyskusji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska
 
Vol 11 (2016) Psychopedagogiczne i kryminologiczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży Abstrakt   PDF   PDF (English)
Iwona Klonowska
 
Vol 11 (2016) Renata Szczepanik, Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 410 Abstrakt   PDF   PDF (English)
Małgorzata Michel
 
Vol 11 (2016) Robert Opora, Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2015, ss. 234 Abstrakt   PDF   PDF (English)
Mieczysław Ciosek
 
Vol 12 (2016) Rola organizacji pozarządowych w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej w Polsce i w Niemczech– historia i teraźniejszość Abstrakt   PDF   PDF (English)
Małgorzata Kubala
 
Vol 11 (2016) Różnorodne rozumienie niektórych przestępstw i ich kontekstu: kwantyfikacja technik neutralizacji Abstrakt   PDF   PDF (English)
Małgorzata J. Zuber, Edward W. Greenberg, Linda M. Williams
 
1 - 25 z 39 elementów 1 2 > >>