Czykier, Krzysztof, Uniwersytet w Białymstoku, Polska