Autor - szczegóły

Bałandynowicz, Andrzej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

  • Nr 15 (2018) - Rozprawy
    Zaufanie i odpowiedzialność modalnością generatywną w procesie wtórnej integracji osób karanych a lokalna sieć wsparcia w procesie przystosowania się wykluczanych do środowiska życia
    Abstrakt  PDF  PDF (English)