Nr 13 (2017)

Spis treści

Czas zmiany społeczno-kulturowej a problemy współczesnego więziennictwa PDF PDF (English)
Marek Konopczyński 5-8

Rozprawy

Penalizacyjna pułapka wadliwej polityki społecznej PDF PDF (English)
Kazimierz Pospiszyl 9-16
Refleksje pedagogiczno-teologicznenad procesem destygmatyzacji PDF PDF (English)
Kazimierz Pierzchała 17-37
Rewiktymizacja ofiar wykorzystywanych seksualnie przez kobiety PDF PDF (English)
Małgorzata H. Kowalczyk 39-54
Reifikacja i postantropologia prawa o młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych PDF PDF (English)
Andrzej Bałandynowicz 55-72
Agresja dzieci w świetle teorii społeczno-poznawczej PDF PDF (English)
Adrianna Alicja Fronczak 73-85

Doniesienia z badań

Duchowość osób odbywających karę pozbawienia wolności PDF PDF (English)
Bartłomiej Skowroński, Aneta Domżalska 87-108
Poczucie sensu życia osób uzależnionych od narkotyków PDF PDF (English)
Marta Kaczyńska 109-122
Skłonność skazanych do ingracjacji PDF PDF (English)
Zbigniew Nowacki 123-145
„Jestem bezsilna, mogę popłakać w ukryciu” – kobiety skazane na kary długoterminowe o dolegliwościach pobytu w więzieniu PDF PDF (English)
Jagoda Chmielewska 147-160
Prężność psychiczna a wsparcie społeczne w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie.Badania pilotażowe. PDF PDF (English)
Karol Konaszewski, Łukasz Kwadrans 163-173
Czynniki warunkujące samoocenę nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych PDF PDF (English)
Karol Konaszewski, Tomasz Sosnowski 175-191
Problematyka samotności i poczucie osamotnienia młodzieży, wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych PDF PDF (English)
Karina Szafrańska 193-210
Wyjaśnienie zależności pomiędzy przymierzem terapeutycznym a efektami terapii: rola pośredniczącego wpływu wieku i płci w leczeniu uzależnień u osób nieletnich PDF PDF (English)
Olusegun E. Afolabi, Fatai A. Adebayo 211-231

Informacje i wydarzenia

Sprawozdanie z Ogólnopolskich Konferencji Naukowych z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce” - Kraków, 12 czerwca 2015 r. i 3 czerwca 2016 r. PDF PDF (English)
Karolina Kmiecik- Jusięga, Justyna Kusztal 233-238