[1]
S. Stasiorowski, “Metody pracy kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych w świetle badań”, rp, no. 22, pp. 565–584, Dec. 2021.