[1]
J. Kulbaka, “Więziennictwo w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Karzącego z 1818 roku”, rp, no. 22, pp. 61–79, Dec. 2021.