Stasiorowski, S. (2021) “Metody pracy kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych w świetle badań”, Resocjalizacja Polska, (22), pp. 565–584. doi: 10.22432/rp.418.