Bąbka, J. (2021) “Przejawy i uwarunkowania tożsamości negatywnej u młodzieży w okresie wczesnej adolescencji z lekką niepełnosprawnością intelektualną”, Resocjalizacja Polska, (22), pp. 409–427. doi: 10.22432/rp.409.