Szempruch, J. (2021) “Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży – konteksty społeczne, szkolne i formalnoprawne”, Resocjalizacja Polska, (22), pp. 45-59. doi: 10.22432/rp.388.