Konopczyński, M. (2021) “Wstęp”, Resocjalizacja Polska, (22), pp. 291–312. doi: 10.22432/rp.384.