Wierzbicka, S. and Malewicz-Sawicka, M. (2020) “Posttraumatic growth in detained patients with psychosis”, Resocjalizacja Polska, (20), pp. 319-334. doi: 10.22432/pjsr.2020.20.20.