CHAŃKO – KRASZEWSKA, A. Personality-related determinants in a process of inmate adjustment to correctional facility conditions. Resocjalizacja Polska, n. 22, p. 623–643, 27 dez. 2021.