Stasiorowski, S. (2021). Metody pracy kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych w świetle badań. Resocjalizacja Polska, (22), 565–584. https://doi.org/10.22432/rp.418