Bąbka, J. (2021). Przejawy i uwarunkowania tożsamości negatywnej u młodzieży w okresie wczesnej adolescencji z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Resocjalizacja Polska, (22), 409–427. https://doi.org/10.22432/rp.409