Pospiszyl, I. (2021). Neopenologia - spór o sens istnienia resocjalizacji penitencjarnej. Resocjalizacja Polska, (22), 185-204. https://doi.org/10.22432/rp.396