Kulbaka, J. (2021). Więziennictwo w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Karzącego z 1818 roku. Resocjalizacja Polska, (22), 61–79. https://doi.org/10.22432/rp.389