Konopczyński, M. (2021). Wstęp. Resocjalizacja Polska, (22), 291–312. https://doi.org/10.22432/rp.384