Wierzbicka, S., & Malewicz-Sawicka, M. (2020). Posttraumatic growth in detained patients with psychosis. Resocjalizacja Polska, (20), 319-334. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.20