Konopczyński, M. (2020). Wstęp. Resocjalizacja Polska, (19), 5-7. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.01